مقاله ترجمه شده : انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری

دسته بندی:

قیمت: 20000 تومان

تعداد نمایش: 781 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H367

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری

عنوان انگلیسی:

Stock return expectations in the credit market

چکیده فارسی:

در این مقاله، انتظارات بازده سهام بلندمدت (در سراسر چرخه کسب و کار) برای شرکت های خصوصی مختلف با استفاده از اطلاعاتی که از بازار مشتقات اعتباری استخراج شده است، محاسبه می شود. روش‌ ما براساس نتایج نظری قبلی و متون پژوهشی در مورد انتظارات بازده سهام است و به طور تجربی نشان می دهد، رابطه نزدیکی بین انتظارات بازده سهام دارای اعتبار ضمنی و بازده سهام محقق شده در آینده وجود دارد. همچنین سبدهای سهام انتخاب شده براساس پیش بینی‌ های بازده سهام دارای اعتبار ضمنی را مورد استفاده قرار می ‌دهیم تا بر سبدهای سهام وزن دهی شده با ارزش برابر و وزن دهی شده بر مبنای ارزش همان سهام خارج از نمونه فائق آییم. برخلاف بسیاری از مطالعات دیگر، انتظارات / پیش بینی های ما به جای آنکه در سطح سبد سهام انجام شود، در سطح سهام فردی صورت می پذیرند، و هیچ گونه برآوردهای پارامتری با استفاده از قیمت سهام تاریخی یا مشاهدات گسترش اعتبار مورد نیاز نیست.

کلید واژه ها : بازار سهام، معامله پیش فرض اعتباری ، نوسانات ضمنی، رتبه ی اعتباری، انتظارات بازدهی

مقدمه

هدف این مقاله نشان دادن چگونگی محاسبه یا توضیح انتظارات بازده سهام بلند مدت  (در طول چرخه کسب و کار) با استفاده از اطلاعات بازار مشتقات اعتباری  است. همچنین نشان می دهیم که چگونه پرتفوی‌های سهام  شکل گرفته براساس این انتظارات بهتر از پرتفوی‌های سهام متداول ساده، عمل می‌کنند. ما رویکرد خود را بر اساس یک مدل پیشنهاد شده توسط مارتین و واگنر  (۲۰۱۶) ایجاد می کنیم که انتظارات بازده سهام و واریانس غیرمتعارف بازده سهام بدون ریسک (شاخص های SVIX) را به یکدیگر مرتبط می‌کند. در حالی که مارتین و واگنر (۲۰۱۶) از واریانس های ضمنی اختیارات سهام برای محاسبه شاخص های SVIX استفاده می کنند، در عوض ما از واریانس های ضمنی مبادله نکول اعتباری (CDS) استفاده می کنیم؛ علاوه بر بازتاب انتظارات بازار سهام در میان شرکت کنندگان در بازار اعتباری به جای شرکت کنندگان در بازار سهام، رویکرد ما این مزیت را دارد که اجازه می دهد تمرکز بسیار بلند مدت تری نسبت به بازار سهام داشته باشیم. اگر کسی از اختیار خرید و اختیار فروش متداول، مانند مارتین و واگنر (۲۰۱۶) استفاده کند، ممکن است سررسید اختیارات موجود افق انتظار یا پیش بینی را به حداکثر دوازده یا شاید بیست و چهار ماه محدود کند. در واقع، مارتین و واگنر (۲۰۱۶)، افق‌های بین یک تا دوازده ماه را در نظر می گیرند. اگر کسی از مبادلات نکول اعتباری به جای واریانس‌های بازده سهام ضمنی استفاده کند، سپس افق های موجود بسیار طولانی تر خواهند بود. در اغلب بازارها، مبادلات نکول اعتبار با سررسید بین یک سال و ده سال وجود دارند و این امر به ما اجازه می دهد تا انتظارات بازار سهام را در همان افق‌های زمانی کنار بگذاریم. چنین پیش بینی ها و انتظارات بلند مدت به وضوح مربوط به تخصیص دارایی استراتژیک مدیران دارایی با افق های طولانی سرمایه گذاری مانند صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه هستند. با این حال، صندوق های تامینی و صندوق های خانوادگی نیز نیاز به ایجاد انتظارات بلند مدت برای سهام فردی دارند. ادبیات در مورد انتظارات بلند مدت بازده سهام فردی بسیار اندک است و حجم آن، ارتباط و اهمیت عملی را که به سرمایه گذاران واقعی برای تکیه بر پیش بینی های بلندمدت بازار سهام کمک کند، منعکس نمی‌کند.

از آنجایی که رویکرد ما به طور مستقیم بر اساس نتایج نظری مارتین و واگنر (۲۰۱۶) است، ویژگی خوب عدم تکیه بر برآوردهای پارامترها را به اشتراک می‌گذارد. هیچ نیازی به مشاهدات اسپرد اعتباری یا قیمت سهام وجود ندارد. علاوه بر این، انتظارات را می توان بلادرنگ به روز کرد و برای سهام فردی به جای پرتفوی ها استفاده کرد. در مارتین و واگنر (۲۰۱۶)، واریانس های ضمنی سهام بدون ریسک با انتظارات بازده از طریق شاخص هایی به نام شاخص SVIX، مرتبط هستند. در این مقاله واریانس‌های ضمنی بدون ریسک ناشی از بازار اعتباری هستند و برای تاکید بر منبع متفاوت انتظارات، شاخص های واریانس خود را با شاخص‌های CSVIX نشان می دهیم.

Abstract

In this paper we compute long-term stock return expectations (across the business cycle) for individual firms using information backed out from the credit derivatives market. Our methodology builds on previous theoretical results in the literature on stock return expectations and, empirically, we demonstrate a close relationship between credit-implied stock return expectations and future realized stock returns. We also find stock portfolios selected based on credit-implied stock return forecasts to beat equally- and value-weighted portfolios of the same stocks out-of-sample. Contrary to many other studies, our expectations/predictions are made at the individual stock level rather than at the portfolio level, and no parameter estimations using historical stock price- or credit spread observations are needed.

Keywords Stock market,Credit default swap,Implied volatility, Credit, Grades, Return expectations