مقاله ترجمه شده انتخاب پروژه نفت در ایران: رویکردی ترکیبی MADM در یک محیط دارای عدم قطعیت

مشخصات محصول
قیمت:41000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1110

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Applied Soft Computing Journal

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  انتخاب پروژه نفت در ایران: رویکردی ترکیبی MADM در یک محیط دارای عدم قطعیت

عنوان کامل انگلیسی:

Oil project selection in Iran: A hybrid MADM approach in an uncertain environment

چکیده فارسی:

این تحقیق بر انتخاب پروژه های نفتی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) در یک محیط دارای عدم قطعیت تمرکز دارد. تولید نفت نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا می کند ، کشوری که فرصت های زیادی برای اکتشاف نفت در خشکی دارد. با این حال ، تولیدکنندگان نفت در ایران متفاوت از سایر کشورها در رابطه با استخراج نفت با محدودیت هایی روبرو هستند زیرا در برخی مناطق با تولیدکنندگان دیگر مشترک هستند. علاوه بر این ، تولیدکنندگان نفت در ایران باید منابع محدود فیزیکی ، انسانی و مالی را به پروژه های مختلف اختصاص دهند. تصمیم گیری نادرست نه تنها ممکن است بازده غیر بهینه ایجاد کند ، بلکه بر اقتصاد ملی نیز تأثیر منفی می گذارد، به همین دلایل ، پروژه های نفتی مهمتر باید از جوانب مختلفی بررسی شوند . در اولین گام ، فاکتورهای بحرانی برای انتخاب پروژه های نفتی با استفاده از مطالعات مرتبط قبلی و مصاحبه با کارشناسان جمع آوری می شوند. سپس این فاکتورها با استفاده از روش دلفی فیلتر می شوند. پروژه های نفتی با استفاده از یک رویکرد جامع همچون روش های جایگزین جدید MADM رتبه بندی می شوند. بهترین – بدترین روش (BWM) جریان جدید MADM است که به مقایسه دو به دو متکی است. این روش چندین مزیت متمایز نسبت به سایر گزینه ها به دلیل مراحل محاسباتی کمتر و قدرت تشخیصی بیشتر را دارد. این مقاله متفاوت از تحقیقات قبلی ، BWM را با روش ارزیابی محصول جمع شده با وزن (WASPAS) ، برای بهبود حساسیت نتیجه در محیط های تصمیم گیری با عدم قطعیت به صورت مدل سازی شده توسط مقادیر Z، جفت می کند. یک بررسی متقاطع برای سایر مدلهای MADM نیز ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که کیفیت دارای بالاترین اولویت و فناوری تولید دارای کمترین اولویت در بین ده عامل برای انتخاب پروژه نفت است ، بنابراین تأثیر تحریم های ایالات متحده بر تولید نفت در ایران را نشان می دهد. پیامدهای مدیریتی و مسیرهای تحقیقاتی آتی ارائه شده است.

کلید واژه ها: انتخاب پروژه نفت، WASPAS، بهترین – بدترین روش، مقادیر Z، روش دلفی

Abstract                                                                                                     

(MADM) methods in an uncertain environment. Oil production plays a crucial role in the economy of Iran, a country with many opportunities for onshore oil exploration. Differently from other countries, however, oil producers in Iran face some constraints with respect to oil extraction because some areas are shared with other producers. Additionally, oil producers in Iran must also allocate scarce physical, human, and monetary resources among different projects. Inaccurate decision-making may not only yield sub-optimal revenue generation, but also adversely affect the national economy For these reasons, priority oil projects must observe a sequence of steps. In the first step, critical factors for selecting oil projects are collected from previous related studies and experts are interviewed. These factors are subsequently filtered using the Delphi method. The oil projects are then ranked using a comprehensive approach involving novel alternative MADM methods. The best-worst method (BWM) is a new MADM stream that relies on pairwise comparison. It presents several distinct advantages with respect to fewer computational steps and higher discriminatory power among alternatives. Differently from previous research, this paper couples BWM with Weighted Aggregated Sum–Product Assessment (WASPAS) to improve result sensitivity under uncertain decision-making environments as modelled by Z-numbers. A robustness cross-check against other MADM models is also presented. Results indicate that quality has the highest priority and that production technology has the lowest priority among ten factors for oil project selection, thus reflecting the impact of US sanctions on oil production in Iran. Managerial implications and future avenues of research are derived.

Keywords: Oil project selection, WASPAS, Best-worst method, Z-numbers ,Delphi method

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد