مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : عوامل انتخاب حسابداری از دارایی های غیرجاری در اولین اتخاذ IFRS

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H176

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  عوامل انتخاب حسابداری از دارایی های غیرجاری در اولین اتخاذ IFRS در میان شرکت های نیجریه

عنوان انگلیسی:

Determinants of accounting choice of noncurrent assets at IFRS first adoption among Nigerian firms

چکیده فارسی:

این مطالعه، عوامل موثر بر انتخاب های حسابداری برای دارایی های غیرجاری را توسط شرکت های نیجریه در اولین اتخاذ IFRS در چارچوب تئوری حسابداری مثبت بررسی می کند. داده ها و اطلاعات به طور تصادفی، از گزارش های سالانه ی سی شرکتی که با هدف اتخاذ سال ۲۰۱۲ روبرو شده اند، جمع آوری شده و روش رگرسیون برای تجزیه و تحلیل ها مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه براین، این شرکت ها به طور عمده، افزایش استراتژی درآمدها را با استفاده غالب از مدل هزینه و شرکت و با تمرکز مالکیت بالاتر تمایل به استفاده بیشتر از مدل ارزش منصفانه از افزایش استراتژی درآمد انتخاب کرده اند.

کلید واژه: دارایی های غیرجاری؛ اولین اتخاذ IFRS؛ انتخاب های حسابداری؛ تئوری حسابداری مثبت

 ۱- مقدمه

از آنجا که نیجریه IFRSها را به تصویب رسانده است، شرکت های ثبت شده در بورس آن، IFRSهای خود را بر اساس گزارشات مالی دسامبر ۲۰۱۲، آماده می کنند. IFRS1، اولین زمان پذیرش، فعالیت ها و گزینه هایی را برای شرکت ها با توجه به میزان دارایی های غیرجاری ارائه می دهد. مدیران باید دارای انعطاف استفاده از مدل هزینه و یا مدل ارزش منصفانه برای اندازه گیری اموال، امکانات و تجهیزات (IAS 16)، دارایی های نامشهود (IAS 38) و دارایی سرمایه (IAS40) در خلل اولین مرتبه ی پذیرش IFRS باشند. هدف از IFRS1، حصول اطمینانی است که IFRS اولیه شرکت مبنی بر صورتهای مالی شامل کیفیت بالای اطلاعات مالی باشد: این مورد شفاف و واضح بوده و در مقایسه با تمامی دوره ها و یا شرکت های تولیدی، در مورد هزینه ها دارای مزایای بیش از حد نبوده و شروع مناسب از گزارش دهی IFRS را فراهم می کند.

با توجه به Bader Teacher و همکاران (۲۰۱۲) تحت دیدگاه اطلاعات از انتخاب های حسابداری، مدیران انتخاب حسابداری را براساس انعطاف پذیری مجاز در استانداردهای حسابداری برای بهبود ارتباط، قابلیت اطمینان و قابلیت پیش بینی اطلاعات ایجاد می کنند. با این حال، انتخاب هرکدام از گزینه ها توسط مدیران برای به حساب آوردن دارایی های غیرجاری می تواند براساس انگیزه های مختلف، افزایش درآمد و یا کاهش درآمد باشد، که اثرات متفاوتی برروی موقعیت های مالی شرکت ها دارند. با توجه به وات و زیمرمن (۱۹۸۶) و فیلد و همکاران (۲۰۰۱)، در دسترس بودن گزینه ها برای انتخاب حسابداری با توجه به این واقعیت که گزینه ها ممکن است جایگزین دقیقی از منظر قرارداد کارآمد نباشد، ممکن است از مزایای آن باشد.

مدل ارزش منصفانه می تواند برای گزارش درآمد کمتر، زمانی که این روش استهلاک بالاتری از دارایی های غیرجاری را ایجاد می کند، مورد استفاده قرار گیرد. این مدل هزینه، فرصت هایی را برای مدیران به منظور گزارش افزایش درآمد ارائه می دهد، زیرا ایجاد استهلاک در صورتهای مالی، مبنی بر هزینه های قبلی است که نسبت به مدل های دیگر در شرایط اقتصادی طبیعی کوچکتر می باشد. مدیرانی که تحت فشار گزارش درآمد بیشتر و یا قصد پذیرش افزایش استراتژی برای انگیزه های فرصت طلبانه را دارند، برای مدل هزینه انتخاب خواهند شد. با این حال، اگر هدف، کاهش اثر هزینه های سیاسی و محدودیت بدهی پیمانی باشد، آنها مدل ارزش منصفانه را انتخاب خواهند کرد. اهداف پشت پرده ی انتخاب مدیران می تواند اطلاعات مربوط و قابل اعتماد از دارایی غیرجاری را برای کاربران به منظور افزایش توانایی شان برای استفاده از ارقام حسابداری برای پیش بینی سود و جریان نقدی و یا برای اطلاعات سیگنالینگ با توجه به مزیت در اختیار گرفتن اطلاعات آینده، و یا برای درآمدهای خالص برای مقاصد پاداش، و یا برای تنظیم هزینه سرمایه های ارتباط با اطلاعات خصوصی در تداوم درآمد، فراهم کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد