مقاله ترجمه شده بررسی سیستماتیک امنیت در تجارت الکترونیکی – تهدیدها و چارچوب ها

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1195

نام ناشر (پایگاه داده): Global Journals

نام مجله:   Global Journal of Computer Science and Technology: E Network, Web & Security

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  بررسی سیستماتیک امنیت در تجارت الکترونیکی – تهدیدها و چارچوب ها

عنوان کامل انگلیسی:

A Systematic Review of Security in Electronic Commerce- Threats and Frameworks

چکیده فارسی:

امکانات چشمگیری برای زندگی راحت تر از طریق رشد بستر های الکترونیکی به ویژه تجارت الکترونیکی وجود دارد ، اما این موضوع همزمان با افزایش نگرانی های امنیتی است زیرا بازار جهانی مجازی و ناشناخته است. بنابراین ، کاربران باید کورکورانه به ارائه دهندگان آنلاین اعتماد کنند. برای غلبه بر این مانع فیزیولوژیکی ، بسترهای های تجارت الکترونیکی باید از حداکثر امنیت، اطمینان حاصل کنند. اگر تجارت الکترونیکی نباشد ، صنایع قادر به عملکرد موثر در بازار نیست. در نتیجه نیاز به انجام یک بررسی سیستماتیک از مسائل امنیتی در صنعت تجارت الکترونیکی و کشف راه حل هایی  بر اساس چارچوب های مختلف برای این مشکلات وجود دارد. هدف این مقاله شناسایی مشکلات اصلی امنیتی است که مشتریان و فروشندگان در برنامه های تجارت الکترونیکی با آن روبرو هستند و همچنین چارچوب های مدیریت امنیت عمومی بر اساس زمینه های امنیتی اصلی نیز ارائه شده است.

کلمات کلیدی: احراز هویت ، در دسترس بودن ، B2C ، تجارت الکترونیکی ، چارچوب ها ، یکپارچگی ، انکارناپذیری ، حریم خصوصی ، امنیت ، تهدیدات.

Abstract

There is a remarkable scope for more streamlined living through an increase of e-platforms especially e-commerce, but this coincides with an increase in security concerns since the global market place is virtual and anonymous. Therefore, users have to trust the online providers blindly. To overcome this physiological barrier, the e-platforms should ensure utmost security. If not the e-commerce, industry is unable to perform in the market effectively. Thereby arises the need to carry out a systematic review of security issues in the e-commerce industry and to discover how different frameworks address these problems. This paper aims to identify the main security problems faced by both customers and vendors in E-commerce applications and general security management frameworks based on the key security areas are also presented.

Keywords: authentication; availability; B2C; E-commerce; frameworks; Integrity; non-repudiation; privacy; security; threats.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد