مقاله ترجمه شده : نقش میانجی توانایی دانشجویان در امتناع از مصرف الکل ، در رابطه ی بین بی اختیاری با مصرف بیش از حد الکل

دسته بندی: - -

قیمت: 25000 تومان

تعداد نمایش: 494 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: R107

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  نقش میانجی توانایی دانشجویان در امتناع از مصرف الکل ، در رابطه ی بین بی اختیاری با مصرف بیش از حد الکل

عنوان انگلیسی:

drinking refusal self-efficacy mediate the impulsivity–problematic alcohol use relation

چکیده فارسی:

شواهد زیادی نشان می دهد صفات شبیه به خودجوشی  مرتبط با مصرف بیش از حد الکل هستند. با این حال، شناسایی مکانیسم های دخیل در این ارتباط یکی از حوزه های مهم تحقیقاتی است. خودکارآمدی در رد مشروبات الکلی (یا توانایی فرد در مقاومت در برابر الکل، DRSE) پیش بینی کننده مصرف الکل در بین دانشجویان بوده و یکی از واسطه های مهم رابطه خودجوشی-الکل است. مطالعه کنونی تاثیر غیرمستقیم ساختارهای متعدد مرتبط با خودجوشی (یعنی ضرورت، جست و جو به دنبال احساس و نقصان وجدان) از طریق چند جنبه DRSE (یعنی فشار اجتماعی، فرصت طلبی و تسکین عاطفی) روی مشکلات مربوط به مصرف الکل در نمونه بزرگی از دانشجویان (N=891) را بررسی کرده است. روی هم رفته نتایج نشان می دهد برخی از جنبه های خاص DRSE واسطه کننده های مهم رابطه بین ساختارهای مرتبط با خودجوشی و مشکلات مصرف الکل هستند. به طور خاص، DRSE تسکین روحی واسطه گری برای روابط بین ضرورت و نقصان در وجدان و مشکلات الکل است، در حالی که DRSE اجتماعی واسطه گر مهم روابط بین ضرورت و جست و جو به دنبال احساس با مشکلات الکل می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد انواع خاصی از DRSE ها واسطه گرهای مهم روابط بین ساختارهای خودجوشی خاص و مشکلات مربوط به الکل هستند. این یافته ها از تلاش های مداخله و پیشگیری پشتیبانی می کنند که هدف آنها افزایش مهارت رد کردن مصرف الکل در دانشجویان، به ویژه دانشجویانی که برخی از ویژگی های شخصیتی آنها برجسته تر می باشد، می باشد تا مشکلات مربوط به مصرف الکل در این جمعیت کاهش پیدا کند.

Abstract

There is consistent evidence that impulsivity-like traits relate to problematic alcohol involvement; however, identifying mechanisms that account for this relation remains an important area of research. Drinking refusal self-efficacy (or a persons ability to resist alcohol; DRSE) has been shown to predict alcohol use among college students and may be a relevant mediator of the impulsivity–alcohol relation. The current study examined the indirect effect of various constructs related to impulsivity (i.e., urgency, sensation seeking, and deficits in conscientiousness) via several facets of DRSE (i.e., social pressure, opportunistic, and emotional relief) on alcohol-related problems among a large sample of college students (N = 891). Overall, results indicated that certain DRSE facets were significant mediators of the relation between impulsivity-related constructs and alcohol problems. More specifically, emotional-relief DRSE was a mediator for the respective relations between urgency and deficits in conscientiousness and alcohol problems, whereas social-DRSE was a significant mediator of the respective relations between urgency and sensation seeking with alcohol problems. Results from this study suggest particular types of DRSE are important mediators of the relations between specific impulsivity constructs and alcoholrelated problems. These findings support prevention and intervention efforts that seek to enhance drinking refusal self-efficacy skills of college students, particularly those high in certain personality features, in order to reduce alcohol-related problems among this population.