مقاله انگلیسی ترجمه شده کامپیوتر: اصول  و الگوهای سیستم های توزیع

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۸     صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:cm25

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده اصول  و الگوهای سیستم های توزیع

عنوان انگلیسی:

Distributed systems principles and paradigms

چکیده فارسی:

حل مسئله

  1. پرسش: تعریف جایگزین برای سیستم توزیع شده به این صورت می باشد که به عنوان مجموعه ای از کامپیوترهای مستقل بوده که این دیدگاه را ایجاد می کند که به عنوان سیستم مجزا می باشند، یعنی کاملا از کاربران پنهان بوده که حتی شامل چندین کامپیوتر می باشد. مثالی را مطرح کنید که کاربردی بودن این دیدگاه را نشان دهد.

پاسخ: آنچه که فورا به ذهن می آید، محاسبه پارالل می باشد. اگر فردی بتواند برنامه هایی را طراحی کند که بدون تغییر جدی بر روی سیستم های توزیع  به اجرا در آید و به نظرمشابه سیستم های توزیع نشده باشد، زندگی بسیار آسان تر خواهد شد. دستیابی به دیدگاه تک سیستم، تقریبا در حال حاضر، زمانی که عملکرد مطرح می باشد، غیرمحتمل می باشد.

  1. ۲٫ پرسش: نقش میان افزار در سیستم توزیع چیست؟

پاسخ. بالا بردن شفافیت توزیع که در سیستم های عامل شبکه ناپیدا می باشد. به عبارت دیگر، هدف میان افزار بهبود دیدگاه تک سیستم که یک سیستم توزیع می بایست داشته باشد.

  1. پرسش: بسیاری از سیستم های شبکه از نقطه نظر گردانندگان یک سازمان مدیریت می گردند. چگونه سازمان ها می توانند دارای نظریه منسجمی باشند که ما برای سیستم توزیع مد نظر داریم؟

پاسخ: اشتباهی که به سادگی صورت می پذیرد، فرض این مورد می باشد که سیستم توزیع زمانی که در سازمان فعالیت دارد، می بایست در بین کل سازمان  گسترش یابد. عملا، مشاهده می کنیم که سیستم توزیع به صورتی راه اندازی می شود که یک سازمان تفکیک می گردد. در این مفهوم، می توانیم سیستم توزیعی را داشته باشیم که از اقدامات و فرایندهای گردانندگان و همچنین تفکیک سیستم گرداننده پشتیبانی می کند. البته این دو می تواند در پیوند بوده بوده، اما دلیلی وجود ندارد تا اجازه دهیم این پیوندها به طور کامل شفاف باشند.

  1. توضیح دهید منظور شففافیت توزیع چیست، و نمونه هایی از انواع مختلف شفافیت را بیان کنید.

پاسخ: شفافیت توزیع به عنوان شفافیت پدیده ای می باشد که توسط آن جنبه های توزیع در سیستم از کاربران و برنامه های کاربردی پنهان می باشد. نمونه هایی از آن شامل شفافیت دسترسی، شفافیت مکانی، شفافیت مهاجرت، شفافیت جا به جایی، شفافیت تکرار، شفافیت همزمانی، شفافیت در نقص و شفافیت تداوم می باشد.

  1. پرسش: چرا گاهی اوقات خیلی مشکل می باشد تا وقوع و بازیابی نقص در سیستم توزیع را پنهان کنیم؟

پاسخ: معمولا غیرممکن است تا مشخص کنیم آیا سرور در واقع از کار افناده یا مشخصا دارای پاسخ دهی کندی می باشد. در نتیجه، سیستم باید گزارش دهد که یک سرویس در دسترس نبوده، اگرچه، در واقع سرور کندی می باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد