مقاله ترجمه شده اثر میانجی اقدامات کیفیت در رابطه بین اقدامات ناب و تناسب تولید

دسته بندی: -

قیمت: 26000 تومان

تعداد نمایش: 373 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M960

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ : اثر میانجی اقدامات کیفیت در رابطه بین اقدامات ناب و تناسب تولید

عنوان کامل انگلیسی:

Quality practices as a mediator of the relationship between Lean practices and production fitness

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این تحقیق آزمایش مدلی برای ارائه دیدگاهی در مورد اجرای موفق روش های تولید است که شامل سرمایه گذاری در اقدامات کیفی و ناب و سازه های تناسب تولید ، که در نظریه جریان یکنواخت سریع (SEF) وجود دارد، می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – این تحقیق داده های گروه چهارم تحقیقاتی تولید جهانی را برای بررسی تجربی روابط بین سرمایه گذاری در اقدامات ناب و بهبود تناسب تولید ، با استفاده از نمونه ای از ۸۴۴ کارخانه در ۱۷ کشور، بکار می گیرد .

یافته ها – نتایج نشان می دهد هنگامی که شرکت سطح بالاتری از سرمایه گذاری در اقدامات کیفیت داشته باشد ، اجرای شیوه های ناب نتایج بهتری را در یکنواختی تولید در بر دارد. بنابراین ، اجرای اقدامات کیفیت یک پیش نیاز برای دستیابی به تناسب تولید بالاتر است.

ابتکار / ارزش – این یافته ها برای توسعه و آزمایش تئوری مدیریت عملیات مهم هستند ، زیرا دو جریان تحقیقاتی ، روش های تولید و تحقیقات SEF را برای به دست آوردن بینش در مورد اثر متقابل روش های تولید و چگونگی تأثیر آن بر تناسب تولید، ادغام می کنند. برای متخصصان ، این تحقیق چگونگی رقابت بهتر کارخانجات را ارزیابی می کند. این مقاله کمک می کند مدیران عملیاتی درک بهتری نسبت به تناسب تولید و نحوه ی تقویت روش های تولید و توسعه ی آن داشته باشند.

واژه‌های کلیدی: عملکرد ، اقدامات ناب ، اقدامات کیفیت ، تئوری جریان یکنواخت سریع

Abstract

Purpose – The purpose of this research is to test a model that incorporates investments in quality and Lean practices and production fitness constructs, originating in the theory of swift even flow (SEF), to provide insights into successful implementation of manufacturing practices.

Design/methodology/approach – This research uses data from the Global Manufacturing Research Group fourth round survey and empirically tests the relationships between investments in Lean practices and improvements in production fitness, using a sample of 844 plants in 17 countries.

 Findings – The results highlight that the implementation of Lean practices yields better results on production evenness, when the company has higher levels of investments in quality practices. Therefore, the implementation of quality practices is a prerequisite for achieving higher production fitness.

 Originality/value – The findings are important to the development and testing of operations management theory, as it integrates two research streams, manufacturing practices and SEF research, to gain insights into the interplay of manufacturing practices and how it influences the production fitness. For practitioners, this research assesses how better-performing plants compete. It provides operations managers with a better understanding of production fitness and how manufacturing practices foster its development.

 Keywords: Performance, Lean practices, Quality practices, Swift even flow theory