مقاله انگلیسی ترجمه شده : اقتصادهای محلی و انتخابات عمومی: تاثیر شرایط اقتصادی شهری و منطقه‏ ای بر رای گیری

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۳   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M164

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی ترجمه شده :  اقتصادهای محلی و انتخابات عمومی: تاثیر شرایط اقتصادی شهری و منطقه‏ ای بر رای گیری در سوئد، ۲۰۰۲-۱۹۸۵

عنوان انگلیسی:

Local economies and general elections: The influence of municipal and regional economic conditions on voting in Sweden 1985–۲۰۰۲

چکیده فارسی:

این مقاله با استفاده از اطلاعات بدست آمده از ۲۸۴ شهر و ۹ منطقه که شامل انتخابات عمومی سوئد از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۲ میشود، تحلیل جزئی دارد بر واکنشهای رای دهندگان نسبت به بیکاری در سطح شهر و منطقه و رشد اقتصادی. توضیحات نشان میدهد که کاهش بیکاری منطقه‏ای به میزان یک درصد،  به افزایش حدود ۱٫۷ درصد حمایت دولت ملی، مربوط میشود. اثر رشد در سطح منطقه‏ای از لحاظ اندازه، مهم است اما به لحاظ آماری بی‏اهمیت است. در سطح شهری، تاثیر بیکاری کمتر از تاثیر آن در سطح منطقه‏ای میباشد و رشد هیچ تاثیری بر حمایت دولت ندارد.

کلمات کلیدی : انتخابات، رای گیری، شرایط اقتصادی محلی

  1. ۱. مقدمه

مطالعات تجربی بسیاری نشان داده‏اند که رای دهندگان نسبت به شرایط اقتصادی واکنش نشان میدهند. این مطالعات روی شرایط اقتصادی در سطح ملی یا انفرادی تمرکز میکند. فقط تعدادی از مطالعات واکنشهای نسبت به شرایط اقتصادی محلی را ارزیابی کرده‏اند. این به دو دلیل تعجب آور است. اولاً ادبیات تئوریکی وسیعی از این فرض استفاده میکند که رای دهندگان نسبت به شرایط اقتصادی محلی، حساسند و دوماً اگر واکنشهای نسبت به متغیرهای محلی، مهم باشند، ارزیابی واکنشا نسبت به سطوح دیگر ممکن است گمراه کننده باشد.

این مقاله با ارائه تحلیلی جزئی بر واکنشها نسبت به دو سطح محلی مختلف از شرایط اقتصادی، درک رفتار رای گیری را بیشتر میکند. خصوصاً واکنشهای رای دهندگان نسبت به بیکاری در سطح شهری و منطقه‏ای و رشد اقتصادی  با استفاده از اطلاعات حاصل از ۶ انتخابات عمومی سوئدی بین سالهای ۱۹۸۵ و ۲۰۰۲ ارزیابی میشود که شامل ۲۸۴ شهر میباشد.

این ایده جدیدی نیست که رای دهندگان شرایط اقتصادی محلی را در هنگام رای به طرفداری از دولت و یا به مخالفت با آن در نظر بگیرند. مدلهای Lindbeck و weibull و Dixit و Londregan نشان میدهد که دولتها معمولا منابع را در مناطقی توزیع مجدد میکنند که رای دهندگان بی‏اراده (دمدمی مزاج) بیشتری دارد. Cox و McCubbins بیان میکنند که سیاستمداران منابع را در مناطقی توزیع مجدد میکنند که طرفداران بیشتری در آنجا دارند و Weingast و همکاران درباره این بحث میکنند که چگونه تلاش و مخارج سیاسی ممکن است از لحاظ جغرافیایی ناهموار (و ناکارآمد) باشد اگرکه سیاستمداران فقط حامی حوزه انتخاباتی خودشان باشند. همه این مدلها فرض میکنند که رای دهندگان نسبت به مقدار منابعِ خرج شده در ناحیه خود حساسند و آن منابع به لحاظ جغرافیایی بطور ناهمواری توزیع مجدد شده‏اند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد