مقاله انگلیسی ترجمه شده افشای سرمایه فکری: شواهدی از شرکت های حسابداری انگلستان

دسته بندی:

قیمت: 23000 تومان

تعداد نمایش: 352 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۶ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H420

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  افشای سرمایه فکری: شواهدی از شرکت های حسابداری انگلستان

عنوان انگلیسی:

Intellectual capital disclosure: evidence from UK accounting firms

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله بررسی وسعت و کیفیت افشای داوطلبانه سرمایه فکری (ICD) توسط شرکت های حسابداری حرفه ای (PAFs) در انگلستان می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: روش تحقیقاتی که برای این مطالعه اتخاذ شده است، تجزیه و تحلیل محتوا با توجه به افشای سرمایه فکری در گزارش سالانه شرکت، گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت، وب سایت و مصالح به کار گرفته شده است. نمونه ی مورد مطالعه شامل ۲۰ شرکت حسابداری حرفه ای رتبه بندی شده  بر اساس درآمد مالیاتی می باشد. این مقاله نظریه نهادی را به عنوان عدسی های نظری آن تلقی می کند.

یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که افشای سرمایه فکری در فرم های مختلف گزارش متفاوت هستند. بیشترین گزارش های افشا مربوط به سرمایه انسانی و کمترین گزارش های افشا مربوط به سرمایه داخلی است. افشای پولی به احتمال زیاد به سرمایه داخلی مربوط می شود، در حالی که افشای تصویری بیشتر مربوط به سرمایه انسانی است.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم: اندازه نمونه مطالعه نسبتا کوچک است که منعکس کننده اشباع شدید بازار خدمات حسابداری در انگلستان و سایر کشورها است.تحقیقات آینده می تواند یک مطالعه طولی را برای ردیابی روند اقدامات گزارشگری و در نظر گرفتن رویکرد های روایی و استدلالی  در زمینه ی افشای سرمایه فکری انجام دهد.

اصالت / ارزش:   مطالعات قبلی در زمینه افشای سرمایه فکری به صورتی که که  ICD ها را در شرکت های خدماتی حرفه ای که خود منبع غنی سرمایه انسانی هستند، مورد بررسی قرار داده باشند، وجود نداشت. به علاوه ، این پژوهش از طیف وسیعی از ارتباطات و ارزیابی اطلاعات پولی، غیر پولی، افشای روایی و تصویری استفاده کرد. این پژوهش  ادبیات مربوط به افشای سرمایه فکری و شرکت های حسابداری حرفه ای را توسعه می دهد.

کلیدواژگان: گزارش سرمایه فکری، تئوری نهادی، صنعت حسابداری

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to examine the extent and quality of voluntary intellectual capital disclosures (ICD) by professional accounting firms (PAFs) in the UK.

Design/methodology/approach: The research method adopted for this study is content analysis considering the ICD in firms’ annual reports, corporate social responsibility reports, websites and recruitment materials. The sample for this research is based on 20 PAFs ranked by fee income. The paper employs institutional theory as its theoretical lens.

Findings :The findings of this paper show that ICDs vary across different forms of reports. The most frequently reported disclosure category is human capital, while the least reported category is internal capital. Monetary disclosures are most likely to relate to internal capital, while pictorial disclosures are most likely to relate to human capital.

Research limitations/implications: The sample size of the study is relatively small reflecting the extreme market concentration of accounting services in the UK and internationally. Future research can conduct a longitudinal study to capture the trend of reporting practices and consider narrative and discursive approaches to ICD.

Originality/value: No previous studies of intellectual capital (IC) disclosure have considered ICDs in professional service firms that are in themselves rich sources of human capital. Furthermore, the investigation uses a wide range of communications and assesses monetary, non-monetary, narrative and pictorial disclosures. This research extends both the IC disclosure and PAFs’ literatures.

Keywords: Intellectual capital reporting, Institutional theory, Accounting industry