مقاله ترجمه شده عوامل تعیین کننده افشاء نقصان سرقفلی: نقش کیفیت حسابرسی و پوشش تحلیلگران

مشخصات محصول
قیمت:96000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H941

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Managerial Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  عوامل تعیین کننده افشاء نقصان سرقفلی: نقش کیفیت حسابرسی و پوشش تحلیلگران

عنوان کامل انگلیسی:

Determinants of goodwill impairment disclosure: the role of audit quality and analysts following

چکیده فارسی:

هدف – نویسندگان اثر کیفیت حسابرسی و پوشش تحلیلگران را بر انطباق افشاء آزمون نقصان سرقفلی و الزامات افشا با استاندارد حسابداری هند (Ind AS) طی دوره ۲۰۱۷-۲۰۲۰ بررسی می‌کنند.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – نویسندگان تجزیه و تحلیل تک متغیره را انجام داده و از تکنیک های رگرسیون حداقل مربع معمولی (POLS) و فاما-مکبث(FMB) برای آزمایش تجربی استفاده می کنند.

یافته‌ها – امتیاز افشاء برای شرکت‌هایی که کیفیت حسابرسی بالایی داشتند و برای شرکت‌هایی با نرخ بالای پوشش تحلیل‌گران، به طور معناداری بالاتر بود. علاوه بر این، یافته ها تأثیر مثبت کیفیت حسابرسی را بر میزان افشاء شرکت نشان می‌دهند. این موضوع نشان دهنده انطباق بهتر مشتریان موسسات حسابرسی Big-4 در اجرای مفاد استاندارد است. علاوه بر این، نتایج در مورد پوشش تحلیلگران نشان می‌دهد که افزایش تعداد تحلیلگران، مدیران را از نظر انطباق مناسب با الزامات افشاء قانونمندتر می کند، بنابراین فرضیه اثر نظارت را برای شرکت‌های هندی مورد تایید قرار می‌دهد. نتایج بر اساس معیارهای جایگزین رگرسورهای کلیدی، مجموعه ای از کنترل های شرکت و تکنیک برآورد جایگزین همچنان معتبر هستند.

نوآوری/ارزش – این مطالعه ادبیات مربوط به پیامدهای اقتصادی افشاء اجباری را غنی می کند و احتمالاً اولین مطالعه ی است که انطباق مربوط به رژیم افشاء نقصان سرقفلی را تحت Ind AS جدید بررسی می کند.

کلمات کلیدی: افشاء، انطباق، سرقفلی، نقصان، کیفیت حسابرسی، پوشش تحلیلگران

Abstract

Purpose – The authors investigate the effect of audit quality and analysts’ coverage on firms’ compliance concerning goodwill impairment testing and disclosure requirements with the Indian Accounting Standard (Ind AS) over the period of 2017–۲۰۲۰٫

Design/methodology/approach – The authors conduct univariate analysis and employ pooled ordinary least square (POLS) and Fama–MacBeth (FMB) regression techniques for empirical testing.

Findings – The authors report a substantially higher disclosure score (DS) for firms with superior audit quality and for firms with incidence of analysts’ coverage. Moreover, the authors show a positive impact of audit quality on the firm’s degree of disclosure. This signifies better compliance by the clients of Big-4 audit firms in the enforcement of standard’s mandates. Besides, the results on analysts’ coverage indicate that the increasing number of analysts discipline managers in terms of appropriate compliance with disclosure requirements, hence favours the monitoring effect hypothesis for Indian firms. The results are robust to the alternate measures of key regressors, set of firm controls and alternate estimation technique.

Originality/value – The study adds to the knowledge concerning the economic consequences of mandatory disclosures and is possibly the first to investigate compliance related to goodwill impairment disclosure regime under the new Ind AS.

Keywords: Disclosure, Compliance, Goodwill, Impairment, Audit quality, Analysts’ coverage

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد