مقاله ترجمه شده مرور سیستماتیک ادبیات در مورد افزونه های BPMN

مشخصات محصول
قیمت:75000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۲  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1492

نام ناشر (پایگاه داده): HAL

نام مجله:   Business Process Management Journal

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  مرور سیستماتیک ادبیات در مورد افزونه های BPMN (مجموعه‌ای از علائم، نشانه‌ها و رویه های استاندارد برای مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار)

عنوان کامل انگلیسی:

A systematic literature review on BPMN extensions

چکیده فارسی:

علیرغم وجود زبان های متعدد، BPMN به دلیل بیان و غنای معنایی خود به استاندارد پیشرو برای مدل سازی فرآیندهای تجاری تبدیل شده است. با این حال، BPMN یک زبان کلی است و هنوز دارای برخی از محدودیت‌ها می باشد، که محققان را بر آن داشته است تا به منظور بررسی فرآیندهای حوزه‌های خاص مانند مراقبت‌های بهداشتی و تولید  و یا برای بهبود خود زبان از نظر انعطاف‌پذیری، تنوع، پیچیدگی و غیره، آن را توسعه دهند. این مقاله یک مرور سیستماتیک ادبیات را به منظور شناخت دانش فعلی در مورد افزونه های BPMN ، ارائه می دهد. پس از جستجو و فیلتر کردن مقالات، ۴۹ افزونه حفظ شد تا بر اساس مجموعه‌ای از معیارها شامل هدف، دامنه هدف، انطباق با مکانیسم توسعه، ارائه، اجرا و غیره مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، شکاف‌های متعددی شناسایی شده و توصیه‌هایی برای رفع آن‌ها و پیشبرد زمینه های تحقیقاتی مرتبط با توسعه BPMN ارائه کردیم.

کلمات کلیدی: توسعه BPMN، بررسی سیستماتیک ادبیات ، مدل‌سازی فرآیند کسب‌وکار، زبان‌های مدل‌سازی، فرآیندهای کسب‌وکار سطح دامنه، زبان‌های مدل‌سازی سطح دامنه، توصیه‌های OMG، متا مدل MOF، الگوی XML

Abstract

Despite the existence of several languages, BPMN has become the leading standard for business process modelling thanks to its expressiveness and semantic richness. However, BPMN is generic and still suffers from some limitations, which has prompted researchers to extend it, either for dealing with processes of specific domains like healthcare and manufacturing or for improving the language itself in terms of flexibility, variability, complexity, etc. This paper presents a systematic literature review that we conducted in order to determine the current state of the art of BPMN extensions. After the search and filtering of papers, 49 extensions were retained to be thoroughly examined and compared according to a set of criteria including objective, targeted domain, conformity to the extension mechanism, demonstration, implementation, etc. Based on the obtained results, we identified several gaps and suggested recommendations to fill them and advance the research field of extending BPMN.

Keywords: BPMN extension, Systematic literature review, Business process modelling, Modelling languages, Domain-specific business processes, Domain-specific modelling languages, OMG recommendations, MOF meta-model, XML Schema

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد