مقاله ترجمه شده : افزودن ارزش و تکنیک مدیریت منابع انسانی : منابع انسانی مبتنی بر شواهد

دسته بندی:

قیمت: 170,000 ریال

تعداد نمایش: 299 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M693

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  افزودن ارزش و تکنیک مدیریت منابع انسانی : منابع انسانی مبتنی بر شواهد

عنوان انگلیسی:

Adding Value and HRM Practice : Evidence-Based HR

چکیده فارسی:

ما معتقدیم اگرچه منابع انسانی  از ابزارها و تکنیک های بسیاری برخوردار است، اما همچنان از فقدان یک علم تصمیم گیری مافوق که چگونگی نیل به موفقیت استراتژیک توسط سازمانها بموجب منابع انسانی شان را تعریف کند رنج می برد. در جهت پشتیبانی تصمیم گیری های آگاهانه شرکت در خصوص مدیریت منابع انسانی (HRM) ، ما تثبیت یک سنت تکنیک های منابع انسانی مبتنی بر شواهد را پیشنهاد می کنیم. منابع انسانی مبتنی بر شواهد مجموعه ای از تکنیک ها، با ترکیب شواهد پژوهشی با اطلاعات ضمنی و قضاوت فردی کارشناسان منابع انسانی بعنوان منابع اساسی اطلاعات است. پس از مرور مفاهیم تکنیک منابع انسانی از تلاش های کارشناسانه، گرایشات اقتصادی و اجتماعی و نیز ابزارهای تجاری از سایر حوزه های مدیریتی، به پتانسیل استعداد بعنوان یک علم تصمیم گیری شواهد محور و گـام اول بسوی یک تفکر کلی برای پشتیبانی از تصمیمات منـابع انسـانی می پردازیم. بدین ترتیب، مـا معتقدیم فصـل پیش رو سهم قابل توجهی در بصیرت کارکنان و کارشناسان در خصوص پیشرفت های آتی در زمینه منابع انسانی مبتنی بر شواهد دارد.

۱    مقدمه

در نتیجه ۱۵ سال تفکر «دِیو اولریش» ، متخصصان منابع انسانی گام های بلندی در جهت تبدیل به شرکای استراتژیک در سازمان ها برداشته اند (اولریش ۱۹۷۷). با این حال، مدیران همچنان در راستای اتخاذ تصمیماتی در خصوص منابع انسانی می کوشند که مطمئناً ارزش خواهند آفرید. علت این امر فقدان یک تکنیک شواهد محور منابع انسانی است (روسو  و بارندز  ۲۰۱۱)، که شرکت ها را از اتخاذ تصمیمات آگاهانه راجع به منابع انسانی باز می دارد. بمنظور توسعه کامل علم تصمیم گیری منابع انسانی که بطور متداول تحت عنوان «استعداد»  از آن یاد می شود (بودریو  و رامشتاد  ۲۰۰۲)، اقتباس از یافته های شواهد محور هنگام تصمیم گیری پیرامون منابع انسانی برای مدیران و متخصصان منابع انسانی ضرورت دارد. علم تصمیم گیری یک چارچوب منطقی، قابل اطمینان، و سازگار ارائه می کند که تصمیمات حول منابع کلیدی را ارتقا می بخشد. اگرچه منابع انسانی از ابزارها و تکنیک های بسیاری برخوردار است، اما همچنان از فقدان یک علم تصمیم گیری مافوق که چگونگی نیل به موفقیت استراتژیک توسط سازمانها بموجب منابع انسانی شان را تعریف کند رنج می برد. بنابراین، اتخاذ علم تصمیمی گیری، استعداد، در تکنیک های منابع انسانی بمعنای تغییر تمرکز اولیه از «ارائه تکنیک ها و برنامه های منابع انسانی» به سمت «پشتیبانی از تصمیمات استراتژیک منابع انسانی» است.

ایده استفاده از شواهد پژوهشی برای کمک به اتخاذ تصمیمات مدیریتی پدیده تازه ای نیست، هرچند «منابع انسانی شواهد محور» بعنوان یک مفهوم نسبتاً تازگی دارد (EBHR؛ آنگوینیس  و لنگ نیک-هال  ۲۰۱۲؛ روسو و بارندز ۲۰۱۱). همانند پزشکی شواهد محور و مدیریت شواهد محور، تکنیک منابع انسانی شواهد محور نیز به مجموعه ای از رویکردها برای پشتیبانی از تصمیم گیری، عمدتاً مبتنی بر چهار منبع اطلاعات، یعنی یافته های پژوهش آکادمیک، شرایط ضمنی، تخصص و قضاوت کارمند، و دیدگاه سهامداران، اشاره دارد (براینر  و سایرین ۲۰۰۹؛ ری  و سایرین ۲۰۰۹). در ادامه بیشتر به این منابع اطلاعاتی که بتدریج یک تکنیک منابع انسانی شواهد محور را در پی خواهند داشت می پردازیم.

ابتدا، پژوهش آکادمیک نخستین نوع شواهد با مزایای دقت و استقلال است. بمنظور تثبیت یک تکنیک شواهد محور نیروی انسانی، کارشناسان منابع انسانی باید نسبت به یافته های علمی بازبینی شده بطور جامع واقف باشند. دوم، نیروی انسانی شواهد محور از شرایط ضمنی تاثیر می پذیرد. گرچه برخی کارشناسان عنوان می کنند که خلأ پژوهش-عمل در منابع انسانی طی سالهای اخیر بیشتر شده است (راینز  و سایرین ۲۰۰۱)، اما گرایشات اجتماعی و اقتصادی مزایای احتمالی همکاری بین کارشناسان و متخصصان منابع انسانی را افزایش می بخشند (تاشمن  و اوریلی  ۲۰۰۷). بطور خاص، جهانی شدن  و بحران طولانی کارشناسان منابع انسانی را وادار به جستجوی فعالانه به دنبال ایده های جدیدی کرده اند که بتوانند به تقویت عملکرد سازمان کمک کنند (وَن د وِن  ۲۰۰۷). بعنوان نمونه، مدل ربعی تهیه شده توسط اولریش (۱۹۹۷) با هماهنگی نزدیک کارشناسان منابع انسانی، تاثیر بسزایی بر تکنیک منابع انسانی داشته و به شکل گیری تفکری پیرامون چگونگی افزودن ارزش بر سازمان ها بموجب نیروی انسانی کمک کرده است.

پاسخ دهید