مقاله ترجمه شده بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفیت در کاربرد واقعی از خدمات بانکداری تلفن همراه

دسته بندی:

قیمت: 36000 تومان

تعداد نمایش: 257 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۹   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1014

نام مجله:   International Journal of Information Management

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفیت در کاربرد واقعی(حقیقی) از خدمات بانکداری تلفن همراه: یک پژوهش تجربی

عنوان کامل انگلیسی:

Examining the role of trust and quality dimensions in the actual usage of mobile banking services: An empirical investigation

چکیده فارسی:

طی سالهای اخیر بانکداری همراه (بانکداری الکترونیکی)  به دلیل استفاده روزافزون مصرف کنندگان از فناوری های تلفن همراه ، انتخاب های شیوه زندگی پیشرفته آنها و همچنین چندین عامل اقتصادی متفاوت، به صورت پویا ظاهر شده است. این مقاله با گسترش مدل موفقیت سیستم های اطلاعاتی DeLone & McLean (D&M IS) ، یک مدل تحقیق جدید را برای درک کاربرد واقعی بانکداری همراه میان کاربران ارائه می دهد. مدل تحقیق با استفاده از داده های جمع آوری شده از نظرسنجی میان ۲۲۷ نفر از شهروندان عمانی مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار گرفت. این مطالعه یک رویکرد تحلیلی دو مرحله ای را از طریق ترکیب مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل شبکه عصبی انجام می دهد. نتایج حاکی از آن است که رضایت و قصد استفاده از آن به عنوان دو نمونه مهم در کاربرد واقعی است ، و همچنین رضایت نقش میانجی در رابطه بین کیفیت خدمات ، کیفیت اطلاعات و اعتماد با قصد استفاده از بانکداری همراه دارد و با کیفیت سیستم رابطه منفی دارد. ما پیامدهای نظری و عملی این یافته ها را ارائه داده ایم.

کلیدواژگان:  بانکداری همراه ، M-banking ، مدل D&M IS ، اعتماد ، کاربرد واقعی

Abstract

Mobile banking (m-banking) has emerged dynamically over the years due to consumers’ increased use of mobile technologies, their ever-growing lifestyle choices and also the several different economic factors. This paper proposes a new research model by extending the DeLone & McLean information systems (D&M IS) success model to understand users’ actual usage of m-banking. The research model was tested and validated using data collected by survey from 227 Omani residents. This study employed a two-staged analytical approach by combining structural equation modeling and neural network analysis. The results divulge that satisfaction and intention to use stand as two important precedents of actual usage, and the satisfaction also mediates the relationship between service quality, information quality and trust with intention to use m-banking and negates with that of system quality. We have provided the theoretical as well as practical implications of the findings.

Keywords: Mobile banking, M-banking ,D&M IS model, Trust ,Actual usage