مقاله ترجمه شده ایجاد اعتماد و تعهد از طریق شفافیت و صلاحیت منابع انسانی: رویکرد سیگنالینگ

مشخصات محصول
قیمت:37000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۲   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1138

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Personnel Review

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  ایجاد اعتماد و تعهد از طریق شفافیت و صلاحیت منابع انسانی: رویکرد سیگنالینگ

عنوان کامل انگلیسی:

Building trust and commitment through transparency and HR competence: A signaling perspective

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مطالعه کشف عوامل موثر بر اعتماد و تعهد عاطفی کارکنان نسبت به سازمان می باشد.

طراحی / روش / رویکرد – داده های این مطالعه با استفاده از نظرسنجی های انجام شده بر روی کارمندان یک شرکت واقع در جنوب شرقی ایالات متحده جمع آوری شد. نمونه نهایی شامل ۳۹۱ جفت سرپرست-زیردست بود.

یافته ها – ما دریافتیم که سیگنال های سازمانی قابل اعتماد از طریق افزایش سطح اعتماد کارکنان منجر به تعهد عاطفی می شوند. کارمندان و سرپرستانی که از نظر متخصصان منابع انسانی دارای صلاحیت هستند ، احساس می کنند توزیع اطلاعات سازمانی از کیفیت بالایی برخوردار هستند و کارمندان و سرپرستانی که احساس می کنند سازمان اطلاعات مربوطه را افشا می کند ، سطح بالاتری از اعتماد به سازمان را نشان می دهند. کارمندان وقتی به سازمان اعتماد می کنند ، تعهد عاطفی بالاتری نشان می دهند. همچنین نتایج نشان داد که اعتماد سرپرستان مستقیماً بر تعهد عاطفی زیردستان نیز تأثیر می گذارد.

ابتکار / ارزش – این یافته ها به گسترش تئوری سیگنالینگ از جذب کارکنان تا حفظ آنها کمک می کند و به محققان و متخصصان کمک می کند تا روند اعتماد سازمانی و ایجاد تعهد را درک کنند.

واژه های کلیدی: صلاحیت منابع انسانی ، شفافیت ، نظریه سیگنالینگ ، تعهد ، اعتماد

Abstract

Purpose: The purpose of this study is to explore factors that help to determine employee trust in and affective commitment toward the organization.

Design/methodology/approach: Data for this study were collected using surveys administered to employees of a company located in the southeastern United States. The final sample included 391 matched supervisor–subordinate dyads.

Findings: We found organizational signals of trustworthiness led to affective commitment through increased levels of employee trust. Employees and supervisors who perceived HR professionals to be competent, who felt organizational information distributions were of high quality and who felt the organization disclosed relevant information exhibited higher levels of trust in the organization. Employees showed higher affective commitment when they trusted the organization. We found that supervisor trust directly impacted subordinate affective commitment as well.

Originality/value: These findings help extend signaling theory from the attraction of employees to their retention and help researchers and practitioners alike to understand the organizational trust- and commitment-building process.

Keywords: HR competence, Transparency, Signaling theory, Commitment, Trust

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد