مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده درک رابطه بین اعتماد و بی اعتمادی در مدیریت

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 811 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۸ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M385

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده درک رابطه بین اعتماد و بی اعتمادی در مدیریت

عنوان انگلیسی:

Understanding the Relationship between Cynicism and Trust

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی ماهیت سوء ظن، رابطه آن با اعتماد بین فردی، و اینکه چگونه رفتار، تاثیر سوء ظن بر روی اعتماد را کنترل می کند، می پردازد. ما نشان می هیم که سوء ظن نگرشی را نشان می دهد که متشکل از عقاید و احساسات منفی می باشد که درک افراد را از عملکرد و رویدادها تحت تاثیر قرار داده و به این ترتیب اعتمادشان را تحت تاثیر قرار می دهد. این شرایط احتمالا زمانی روی می دهد که عوامل موقعیتی مبهم می باشند. سه بررسی، این قضیه را مد نظر قرار می دهد. با استفاده از فعالیت های پروژه ای، بررسی ۱ به اثبات این موضوع می پردازد که سوء ظن در ارتباط با افکار و احساسات منفی و عدم اعتماد می باشد. بررسی ۲، که بررسی میدانی می باشد، به حمایت از نقش واسطه برای رویدادهای موردنظر پرداخته که از نقطه نظر پیش بینی های به وقوع پیوسته در ارتباط با سوء زن و اعتماد، مد نظر قرار می گیرد. بررسی ۳، پژوهشی می باشد که ما به مدیریت رفتارهای قابل ارجاع موارد مشخص می پردازیم، و دریافته ایم که زمانیکه گفته ها یا فعالیت های افراد دیگر به طور مشخصی  قابل اعتماد و غیرقابل اعتماد باشد، سوء ظن دارای تاثیر کمی بر روی درک اعتماد بوده، اما زمانی که این موارد مبهم باشد، سوء ظن دارای تاثیر زیادی بر روی تفسیر رفتار می باشد. نتایج نشان می دهد که تفسیر جانبدارانه از رویدادها و رفتارهای مبهم،  منجر به اعتماد کمتری شده اما رفتارهای قابل اعتماد باعث کاهش تاثیر سوء ظن بر روی اعتماد می گردد.

درک رابطه بین سوء ظن و اعتماد

با توجه به مزایای اعتماد، جای تعجب نیست که مدیران اجرایی می خواهند در بین اعضای سازمانشان اعتمادی را ایجاد کنند (Buzzotta, 1998). تحقیقات تجربی و بررسی های مفهومی نشان می دهد که رابطه اعتماد بین سرپرست و افراد تحت امر او باعث بهبود ارتباط، عملکرد، و موفقیت مداخله های سازمانی می گردد.

با وجود این مزایا، مدیران اغلب موارد تصمیماتی را گرفته یا به صورتی عمل می کنند که اعتماد کارکنان را کم می کنند. برای نمونه آن ها کارمندان باسابقه را اخراج کرده  و بیشتر روشی که زود جواب می دهد را قبول دارند (Gibson Tesone, 2001). همچنین آن ها اعتباری را برای ایده افراد زیردست نظر قرار داده یا آشکارا دیگران را تحقیر می کنند (Lang, 1998). فعالیت های همانند این منجر به شعله ور شدن بدگمانی شده و باعث از بین رفتن حس اعتماد نسبت به ترغیب آن می گردد (Buch, 1992; Dean et al., 1998; Mishra & Spreitzer, 1998). حتی تلاش های مدیریت برای آغاز تغییرات بلقوه سودمند ممکن است از طیف کارکنان حس سوء ظن و بدگمانی را به دنبال داشته باشد (Reichers, Wanous, & Austin, 1997; Wanous, Reichers, & Austin 2000).