مقاله انگلیسی ترجمه شده کامپیوتر: مفاهیم اصلی در مورد اعتماد و اطمینان به سیستم

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 356 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۲۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:      ۲۷   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:CM35

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مفاهیم اصلی در مورد اعتماد و اطمینان به سیستم

 

عنوان انگلیسی:

Fundamental Concepts of Dependability

 

چکیده فارسی:

قابلیت اطمینان به عنوان یک مشخصه سیستمی می باشد که به ادغام خصوصیاتی همچون اعتبار، دسترس پذیری، ایمنی، امنیت، قابلیت زیست، و قابلیت نگهداری می پردازد. هدف این بررسی بیان کردن خلاصه ای از مفاهیم اصلی اعتمادپذیری می باشد. بعد از مد نظر قرار دادن چشم اندار تاریخی، تعاریف مربوط به اعتماد پذیری ارائه می شود. نظریه ساختاری اعتمادپذیری بر طبق به این موارد دنبال می گردد a) تهدیدها، یعنی اشتباهات، خطاها، و نقص ها b) خصوصیات و c) ابزارهای اعتمادپذیری که بر مبنای پیشگیری از نقص ها، تحمل نقص، از بین بردن نقص و پیش بینی نقص ها می باشد.

محافظت و بقای سیستم های اطلاعاتی پیچیده که در زیرساخت هایی که به پشتیبانی جوامع پیشرفته می پردازد به عنوان یک نگرانی داخلی و در سطح جهانی با بیشترین اولویت می باشد. به طور فزاینده ای، افراد و سازمان ها به توسعه ایجاد سیستم های محاسباتی پیچیده ای می پردازند که تکیه آن ها می بایست بر مبنای خدمات باشد- یعنی سرویس کردن دستگاه های خودپرداز، کنترل مسیر ماهواره ها، هواپیما، تاسیسات هسته ای، یا تجهیزات درمانی رادیویی، یا حفظ محرمانه بودن مبانی داده های حساس می باشد. در شرایط مختلف، تمرکز بر روی ویژگی های متفاوت چنین خدماتی- برای مثال زمان متوسط واقعی واکنش های حاصل شده، امکان ایجاد نتایج مورد نظر، توانایی برای اجتناب از نقص ها که برای محیط سیستم فاجعه افرین است، و میزانی که از دخالت های عمدی پیشگیری شود، می باشد. مفهوم اعتماد پذیری ابزار بسیار مناسبی از رده بندی این شرایط مختلف در یک چارچوب مفهومی مجزا ایجاد می کند.

هدف ما مد نظر قرار دادن مفاهیم فشرده، تکنیک ها و ابزارهایی می باشد که چهل سال گذشته در محاسبات قابل اطمینان و تحمل نقص ها مد نظر قرار گرفته اند.

منشا و یکپارچگی مفاهیم

ارائه محاسبات دقیق و خدمات ارتباطی یکی از نگرانی های خدمات دهندگان و کاربران از همان روزهای اول  بوده است. در جولای ۱۸۳۴ در ارتباط با بررسی موضوعات ادینبر، دکتر دیونسیوس لاردنر در مقاله ای به نام ” ماشین های محاسبه بابیج” می نویسد:

مشخص ترین و موثرترین بررسی های انجام شده بر روی خطاها که در مرحله محاسبه ایجاد می گردد، انجام محاسباتی توسط کامپیوترهای مستقل و مجزا می باشد؛ و این بررسی ها زمانی قطعی می گردند که آن ها محاسبات را با روش های مختلفی انجام دهند.

اولین نسل از کامپیوترهای الکترونیکی ( اواخر ۱۹۴۰ تا اواسط دهه ۵۰) از تجهیزات نامطمئنی استفاده می کردند، بنابراین تکنیک های عملی بکار گرفته شد تا به بهبود اعتماد پذیری همانند کدهای کنترل خطا، دو رشته ای کردن توسط مقایسه، سه نسخه کردن رای گیری امکان عیب یابی برای مشخص کردن بخش های معیوب، و غیره  بپردازد. در عین حال، جی ون نیومن، ای اف مور، و سی ای شانون، و پیروان آن ها نظریاتی را در مورد استفاده از نسخه برداری برای ایجاد ساختارهای منطقی موثر از بخش هایی که کمتر معتبر می باشند مطرح کردند، که نقص های آن ها توسط بخش های اضافی چندگانه مد نظر قرار می گرفت. نظریات مربوط به تحت پوشش قرار دادن این نسخه برداری ها توسط وی اچ پیرس با مد نظر قرار دادن تکنیک های عملی افشای خطا، تشخیص عیوب، و برگشت به سمت مفهوم سیستم های تحمل عیوب، یکپارچه شد. در زمینه مدل سازی اعتمادپذیری ف رویداد اصلی معرفی مفهوم پوشش توسط بوریسیوس، کارتر و اشنایدر می باشد.

ص ۳

فعالیت های اصلی در ارتباط با تولرانس عیب نرم افزاری توسط بی راندل آغاز شد و بعدها توسط برنامه نویسی نسخه N تکمیل شد.

شکل گیری IEEE-CS TC بر روی محاسبه تولرانس عیب در سال ۱۹۷۰ و محاسبه توکل پذیر IFIP WG 10.4 و تولرانس عیب در سال ۱۹۸۰ ظهور مجموعه منطبقی از مفاهیم و اصطلاحات را شدت بخشیده است. ۷ مقاله در سال ۱۹۸۲ در FTCS-12 در مراحل خاصی در ارتباط با مفاهیم بنیادین تولرانس عیب ارائه شده و جی سی لاپری تلفیقی را در این مورد در سال ۱۹۸۵ انجام داده است. فعالیت های دیگر توسط اعضای IFIP WG 10.4, که به رهبری جی سی لاپری انجام شده است منتهی به کتابی در سال ۱۹۹۲ بر مبنای اعتمادپذیری شده است: که شامل مفاهیم و اصطلاحات اصلی بوده که این متون انگلیسی به زبان های فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و ژاپنی ترجمه شده است.

در این کتاب، عیب های مورد نظر ( منطق از روی بدخواهی و مداخلات) در ارتباط با عیوب تصادفی دیگر ( فیزیکی، طرح یا عیوب انفعالی) فهرست شده است. تحقیق بر روی ادغام تولرانس عیب و دفاع در برابر عیوب عمدی یعنی تهدیدات امنیتی، در اواسط دهه ۸۰ آغاز شده است. اولین کمیته کاری IFIP در ارتباط با محاسبات اطمینانی برای کاربردهای مهم در سال ۱۹۸۹ برگزار شد.