مقاله ترجمه شده اعتماد سازمانی در زمان کووید-۱۹: واکنش های عاطفی کارکنان مهمان‌نوازی به ارتباطات مدیران

مشخصات محصول
قیمت:81000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: m1604

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Hospitality Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  اعتماد سازمانی در زمان کووید-۱۹: واکنش های عاطفی کارکنان مهمان‌نوازی به ارتباطات مدیران

عنوان کامل انگلیسی:

Organizational trust in times of COVID-19: Hospitality employees’ affective responses to managers’ communication

چکیده فارسی:

در طول یک بحران، مانند همه‌گیری کووید-۱۹، آنچه مدیران با کارمندان خود در میان می‌گذارند می‌تواند تأثیر زیادی بر نگرش‌های مهم سازمانی مانند اعتماد سازمانی بگذارد. با این حال، تحقیقات بسیار کمی با تمرکز بر مکانیسم هایی که توضیح می دهند چگونه پیام های مدیران در طول یک بحران می تواند بر اعتماد سازمانی کارکنان تأثیر بگذارد، وجود دارد. برای رفع این شکاف، مطالعه حاضر نقشی را که احساسات در ایجاد اعتماد سازمانی ایفا می‌کنند با استفاده از آزمایش فاکتوریل ۲ (پیروی از هنجارهای CDC در مقابل نادیده گرفتن هنجارهای CDC) در  ۲ (تمرکز بر کارمند در مقابل تمرکز بر منافع سازمان) بین آزمودنی ها، همراه با در نظر گرفتن کووید-۱۹ به عنوان زمینه بررسی می کند. نتایج نشان داد که پیام های یک مدیر که از هنجارهای اجتماعی CDC پیروی می کند باعث می شود کارکنان احساس قدردانی کنند، در حالی که پیام هایی که هنجارهای اجتماعی CDC را نادیده می گیرد، ترس و خشم را نسبت به سازمان افزایش می دهد. احساس قدردانی و ترس بر اعتماد سازمانی تأثیر می گذارد. این نتایج مفاهیم نظری و عملی مهمی را برای درک اعتماد سازمانی در طول بحران ارائه می‌کند.

کلیدواژه ها: کووید-۱۹، بحران، هنجارهای اجتماعی، اعتماد سازمانی، احساسات

Abstract

During a crisis, such as the COVID-19 pandemic, what managers communicate to their employees can greatly impact important organizational attitudes, such as organizational trust. There is, however, very little research focusing on the mechanisms explaining how managers’ messages during a crisis can influence employees’ organizational trust. To address this gap, the current study examined the role that emotions play in developing organizational trust using a 2 (following CDC norms vs. ignoring CDC norms) by 2 (employee focus vs. bottomline focus) between-subjects factorial experiment, with COVID-19 as the context. The results showed that a manager’s communication that followed the CDC social norms made employees feel grateful, whereas communication that ignored CDC social norms enhanced fear and anger toward the organization. The feelings of gratefulness and fear influenced organizational trust. These results provide important theoretical and practical implications for understanding organizational trust during a crisis.

Keywords: COVID-19, Crisis, Social norms, Organizational trust, Emotions

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد