مقاله ترجمه شده بی اعتنایی رئیس، اعتماد، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

دسته بندی:

قیمت: 34000 تومان

تعداد نمایش: 287 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1015

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Personality and Individual Differences

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  بی اعتنایی رئیس( بخاطر گوشی همراه)، اعتماد، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

عنوان کامل انگلیسی:

Boss phubbing, trust, job satisfaction and employee performance

چکیده فارسی:

در این مقاله بی اعتنایی رئیس( بخاطر گوشی همراه)، به عنوان درک یک کارمند از اینکه سرپرست مستقیم وی در هنگام حضور خود به دلیل استفاده از گوشی هوشمند حواسش پرت می شود تعریف شده و رابطه آن با عملکرد کارمندان مورد مطالعه قرار می گیرد. علیرغم اهمیت تعامل رئیس و مرئوس و ماهیت فراگیر گوشی های هوشمند ، تحقیقاتی در مورد چگونگی تاثیر گوشی های هوشمند بر نتایج کارکنان انجام نشده است. سه نظریه برای تحقق الگوی پیشنهادی روابط بین بی اعتنایی رئیس ، اعتماد به سرپرست ، رضایت و عملکرد شغلی استفاده می شود: نظریه مبادله اجتماعی متقابل ، نظریه نقض انتظارات و نظریه حضور اجتماعی. از یک مدل میانجی گر دنباله ای برای بررسی روابط بین بی اعتنایی رئیس و عملکرد شغلی کارمندان استفاده شد. دو مطالعه در مورد بزرگسالان آمریکایی که در طیف وسیعی از صنایع مشغول به کار هستند (۱۵۶ نفر = ۱۸۱ نفر) نشان می دهند که بی اعتنایی رئیس از طریق اعتماد شغلی و رضایت شغلی ارتباط منفی با عملکرد شغلی کارکنان دارد. پیامدهای نظری و عملی و مسیرهای تحقیقاتی آتی نیز مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژگان: بی اعتنایی  بخاطر گوشی همراه، ، گوشی های هوشمند ، اعتماد به سرپرست ، عملکرد شغلی ، بی اعتنایی رئیس بخاطر گوشی همراه، ، اعتماد ، رضایت و عملکرد شغلی

Abstract

This paper introduces boss phubbing (phone snubbing), defined as an employee’s perception that his/her immediate supervisor is distracted by his/her smartphone while in their presence, and studies its relationship with employee performance. Despite the importance of supervisor-subordinate interactions and the ubiquitous nature of smartphones, research is yet to investigate how smartphones impact important employee outcomes. Three theories are used to undergird the proposed model of relationships between boss phubbing, supervisory trust, job satisfaction, and performance: Reciprocated Social Exchange theory, Expectancy Violations theory, and Social Presence theory. A sequential mediation model was used to examine the relationships between boss phubbing and employee job performance. Two studies of US adults working in a range of industries (n=156, n=181) reveal that boss phubbing has a negative association with employee’s job performance through supervisory trust and job satisfaction. Theoretical and practical implications and future research directions are also discussed.

Keywords: Phubbing ,Smartphones, Trust in supervisor, Job performance, Boss Phubbing ,Trust, Job Satisfaction and Employee Performance