دانلود مقاله انگلیسی حسابرسی ترجمه شده محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h69

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابرسی ترجمه شده محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی: شواهدی از تصمیم گیری های اعطای وام اسپانیایی

عنوان انگلیسی:

Audit report information content and the provision ofnon-audit services: Evidence from Spanish lending decisions

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که آیا استقلال اقتصادی حسابرس بر اطلاعات محتوایی گزارش حسابرسی سودآور بودن شرکت در تنظیمات اروپا تأثیر می گذارد یا خیر. آزمایشی را انجام دادیم که در آن۸۰متصدیاسپانیایی باتجربهازدومینبانک بزرگ تجاریاروپابه بررسیدرخواست وام تحت دو سناریو اعطای وام پرداختند: (۱) یک وام گیرنده بالقوه یک عقیده فاقد صلاحیت را دریافتمی کندو(۲) یک وام گیرندهبالقوهیک عقیده دارای صلاحیت را دریافت می کند.

استقلال مالی حسابرس، بر حسب ارائه خدمات غیر حسابرسی (NAS) حساب می شود، دستکاری شده (عدم وجود در مقابل وجود قابل توجهNAS). متوجه شدیم که یک گزارش حسابرسی سودده واجد شرایط به عنوان یک سیگنال هشدار دهنده اولیه تفسیر شده است (مجازات مرگ). با این حال، تأمین NAS به عنوان یک مکانیسم دوم عمل می کند که تنها شک متصدیان حرفه ای وام را در مورد صلاحیت نداشتن اما تغییر یافته سناریو گزارش سودد آوری را فعال می کند.

بنابراین، ما شواهدی را یافتیم که نشان می دهد که تاثیر منفی بالقوه عدم درک از استقلال حسابرس بستگی به ماهیت گزارش حسابرسی دارد. یافته های ما دارای پیامدهای مهمی برای تنظیمات اروپاست، که در حال حاضر در نظر دارد یک چارچوب حسابرس مقررات استقلال مشابه با ایالات متحده آمریکا ایجاد کند.

کلمات کلیدی:محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی ، استقلال حسابرس ، هزینه های غیر حسابرسی در حال انجام T نظرات در مورد سودآوری شرکت

  1. مقدمه

یک ورودی قابل توجه برای تصمیم اعطای وام صورت های مالی وام گیرنده است، که به  متصدیان وام اجازه می دهد تا به بررسی جریان های نقدی فعلی، پیش بینی جریان نقدی آینده، و ارزیابی توانایی خدمات بدهی بپردازند.

از آنجا که صورتهای مالی چنین نقش مهمی را در ارزیابی وام بازی می کنند، اعتبار صورتهای مالی یک نگرانی عمده برای متصدیان است. در نتیجه، متصدیان بانکی بر گزارش حسابرسی به عنوان یک منبع اطلاعات مالی اولیه تکیه می کنند (Guiral-Contreras از، گونزالو-Angulo از، و راجرز، ۲۰۰۷). این اطلاعات مخصوصاً در مورد نظر تداوم، که در آن یک حسابرس به ابراز شک و تردید در مورد توانایی شرکت مشتری برای ادامه وجود در سال آینده را دارد مفید است (آثار، ۱۹۹۰).

یک عقیده در مورد سودآوری باید برای متصدیان بانکی حاوی اطلاعات مفید باشد به میزانی که چنین ایده ای اطلاعات بیشتری را در مورد جریان های نقدی وام گیرنده آینده فراهم کند ، و یا هدایت توجه متصدیان به تاثیر این عدم اطمینان در جریان پول نقد آینده (Bamber و استراتون، ۱۹۹۷).

شفاف و آشکار سازی مسائل عدم قطعیت مواد برای جلوگیری از توجه به گزارش بسیار مهم حسابرسی ICAEW می باشد GoingConcern، ۲۰۰۹).

پژوهش رفتاری اثر سودآور بودن شرکت گزارش حسابرسی در تصمیم گیری های اعطای وام را کشف کرده است (آثار، ۱۹۹۰ andStrawser، ۱۹۹۱؛ Bamber و استراتون، ۱۹۹۷). یافته های این مطالعات تجربی قبلی قاطع نیستند (Bessell، Anandarajan، و عمر، ۲۰۰۳). در حالی که مقالات متعددی یافته اند که گزارش های حسابرسی واجد شرایط هیچ گونه اطلاعات خاص مفیدی را برای کاربران صورت های مالی فراتر از آنچه مندرج در صورتهای مالی است ارائه نمی دهد، مطالعات دیگر حمایت تجربی را برای این فرضیه که متصدیان بانکی شرکت ها گزارش حسابرسی واجد شرایط به عنوان مخاطره آمیزتر را دریافت می کنند، فراهم می کند.

تحقیق ما آن تایم است از آنجائیکه تنظیم کننده های اروپایی در حال حاضر توجه به امکان ایجاد یک چارچوب مقررات حسابرس مستقل شبیه به ایالات متحده آمریکا دارند (حکومت جهانی در مدیریت پژوهش و حسابرسی، ۲۰۱۱، هامفری، کوثر، انبار، و وودز، ۲۰۱۱). استقلال حسابرس به عنوان یکی از عوامل مهم از اعتبار گزارش حسابرسی مشاهده می شود، و اعتقاد بر این است که به منظور افزایش کیفیت صورتهای مالی است (کلیسای و ژانگ، ۲۰۱۱). از آنجا که استقلال حسابرس برای عموم قابل مشاهده نیست، ظاهر استقلال برای ارزشیابی عمومی از کیفیت حسابرسی و اعتبار گزارش حسابرسی حیاتی است.

مجموعه ای از رسوایی های حسابداری به تازگی اعتماد عمومی را در حرفه حسابرسی در هم شکسته و ارائه خدمات غیر حسابرسی (NAS) به صورتی تصور می شود که بطور بالقوه استقلال حسابرس را به خطر انداخته است (اشنایدر، کلیسا، و Ely، ۲۰۰۶) .

اکثر مقالات رفتاری شواهدی را ارائه می دهند که متصدیان بر این باور هستند که استقلال حسابرس با ارائه NAS
(نلسون Tan، ۲۰۰۵) به خطر می افتد. در نتیجه، تنظیم امید که ارائه NAS توسط حسابرسان را محدود می کند، باعث بهبود استقلال حسابرسان می شود و از این رو، کیفیت حسابرسی، شبیه به آنچه که در ایالات متحده آمریکا پس از قانون Sarbanes-Oxley (SOX) در سال ۲۰۰۲ اتفاق افتاد می باشد. برخی از منتقدان برای تجدید نظر از الزامات استقلال SOX استفاده کرده اند(DeFond و فرانسیس، ۲۰۰۵).

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد