مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: تمایلات سرمایه گذاران، اطلاعات حسابداری و قیمت سهام

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 1107 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H253

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تمایلات سرمایه گذاران، اطلاعات حسابداری و قیمت سهام: برگرفته از بازار سهام چین

عنوان انگلیسی:

Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China

چکیده فارسی:

این مقاله، مکانیزم اثرات تمایلات سرمایه گذار و اطلاعات حسابداری را بر قیمت سهام و مبتنی بر مدل ارزیابی سود باقیمانده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. ما با استفاده از بازار سهام A چین، شاخص تمایلات را ایجاد نموده و تأثیر تمایلات را از دیدگاه رشد سودهای مورد انتظار و نرخ بازدهی لازم، بررسی نمودیم. هم چنین، اثر مشترک تمایلات و اطلاعات حسابداری را بر قیمت سهام بررسی کرده و تأثیر نامتقارن تمایلات سرمایه گذار و اثر میانه ی عدم ثبات اطلاعات را مشخص نمودیم. نتایج تجربی این مقاله حاکی از آن هستند که تمایلات سرمایه گذار می تواند رشد سود مورد انتظار و نرخ بازدهی لازم را تغییر دهد، و متعاقب آن باعث تأثیرگذاری بر قیمت سهام شود. اما اثر تمایلات در طول دوره ی بدبینی، به وضوح از اثر تمایلات در طول دوره ی خوش بینی، متفاوت است. هم چنین اطلاعات حسابداری و تمایلات سرمایه گذار می تواند قیمت سهام را تحت تأثیر قرار دهد. معهذا، اطلاعات حسابداری برای سهام هایی با سودآوری ثابت، اطمینان بخش تراست در حالی که تمایلات سرمایه گذار، دارای یک تأثیر نامتقارن مشهود بر قیمت سهام بوده و می بایست توجه بیشتری برای سهام هایی با عدم ثبات اطلاعات، به آنها شود.

واژگان کلیدی: تمایلات سرمایه گذار، اطلاعات حسابداری، عدم ثبات در سوددهی، ارزیابی سود باقیمانده

مقدمه

اخیرا، بازار سهام A چین[۱]، متحمل نوسانات شدیدی شده است. شاخص مرکب شانگهای، از ۲۱۰۰ در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۴ به نقطه ی اوج ۵۱۷۸ در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ رسید و سپس به صورت قابل توجهی به حدود ۳۵۰۰ در کمتر از یک ماه، کاهش یافت؛ که حاکی از یک فضای پر مخاطره است. به علاوه، اقتصاد واقعی چین، در حال رکود بوده و صندوق بین المللی پول[۲]، انتظار خود را در مورد رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۵ تا کمتر از ۷% کاهش داده است. بدون تردید، اصول اقتصادی و رفتار نامعقول سرمایه گذاران می تواند بر ارزش بازاری منابع مالی تاثیرگذار باشد. به هر حال، در هنگام اخذ تصمیم سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران، بر روی چه چیزی باید تمرکز نمود؟

همان گونه که در تئوری مالی بیان شده، اطلاعات حسابداری، منعکس کننده ی وضعیت منابع مالی و سودآوری سازمان ها است؛ بنابراین، می توان از آن برای پیش بینی قیمت سهام استفاده نمود. پژوهش های متعددی در این زمینه، همچون بال و براون[۳] (۱۹۶۸)، رابطه ی بین اطلاعات حسابداری و قیمت سهام را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. با این وجود، تحقیقات زیادی در زمینه ی علوم مالی سنتی، بر اساس فرضیه ی کارایی بازار و فرضیه ی انتظارات عقلائی انجام شده اند اما قادر به توضیح ناهنجاری مالی نیستند. نتایج تحقیقات انجام شده در حوزه ی تأمین مالی بر اساس رویکرد رفتاری، حاکی از آن است که ممکن است سرمایه گذاران، غیر منطقی باشند؛ در نتیجه، سوگیری شناختی یا عوامل روانی سرمایه گذاران، می تواند بر روی تصمیمات آنان، تأثیرگذار باشد. بنابراین، نوسان قیمت سهام، نه تنها به ارزش ذاتی نشان داده شده توسط اطلاعات حسابداری وابسته است، بلکه بر رفتار غیر منطقی سرمایه گذاران نیز متکی می باشد، که می تواند با تمایلات سرمایه گذار، سنجیده شود.

تمایلات سرمایه گذار، که از عقاید نادرست یا اطلاعات غیر مرتبط با ارزش دارایی ناشی می شوند، می تواند به پیش بینی نادرست بازار و نوسانات آن منتهی شود. در گذشته، تغییر قیمت های قابل توجه در بازارهای مالی، مانند صعود و نزول اخیر در بازار سهام A چین، برای سرمایه گذاران و کارکرد قیمت گذاری آنان، جذاب بود.