مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده اصلاح دولت مرکزی: ارزیابی یک نوآوری حسابداری

مشخصات محصول
قیمت:20000تومان
دسته بندی:

سال نشر:  ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۴۰     صفحه  WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h174

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری  ترجمه شده اصلاح دولت مرکزی: ارزیابی یک نوآوری حسابداری

عنوان انگلیسی:

Reforming central government: An evaluation of an accounting innovation

چکیده فارسی:

این مقاله، نوآوری مهمی از حسابداری را در حسابداری دولت مرکزی بررسی می کند -معرفی منابع حسابداری و بودجه بندی انگلستان. این نوآوری از طریق دیدگاه نظریه توزیع راجرز، مورد مطالعه قرار گرفته است. زمینه این مطالعه، پارلمان اسکاتلند می باشد. این پژوهش نشان می دهد که، از لحاظ تئوری توزیع، RAB می تواند به عنوان یک نوآوری در حسابداری طبقه بندی شود. با این حال، اجرای RAB مشکل ساز می باشد. در حالیکه اصلاحات در سیستم دولت مرکزی انگلستان، در ابتدا به عنوان یک مکانیسم برای افزایش پاسخگویی دموکراتیک بوده است، این مقاله نشان می دهد که RAB، به نمایندگان پارلمان متصل نمی باشد. معرفی RAB، به همان اندازه دستورکار مدیریتی که هدف آن پاسخگویی دموکراتیک می باشد، جریان می یابد.

کلید واژه ها: مسئولیت-بحرانی- مدیریت عمومی جدید- بخش عمومی

۱- مقدمه

هدف از این مقاله، بررسی تطبیق منابع حسابداری و بودجه بندی (RAB) می باشد، که در قلب خود، تمرکز بر اصول حسابداری تعهدی را به عنوان یک نوآوری در حسابداری دولت مرکزی دارد. این پژوهش، بر سیاست ها و تجارب انگلستان متمرکز می شود. از سال ۱۸۶۶ تا ۲۰۰۱، دولت مرکزی انگلستان، دارای یک سیستم پول نقد برای حسابداری و بودجه بندی بود. از سال ۲۰۰۱، انگلستان، یک تغییر رادیکالی را برای حسابداری دولت مرکزی خود، با تصویب RAB، یک تغییر اساسی را برای حسابداری دولت مرکزی خود، به تصویب رساند،RAB  شامل هردوی بودجه بندی و حسابداری تعهدی می شود و در صورت امکان، اینها را با اطلاعات عملکرد، هماهنگ می کند.

این پژوهش به دنبال گسترش دانش ما از تأثیر نوآوری مهم RAB می گردد. حرکت به سوی RAB، اغلب در شرایط حسابداری بهتر استدلال شده و اطلاعات مدیریت برای برنامه ریزی و کنترل را بهبود می بخشد. در انگلستان، دیدگاه خزانه داری HM این است که چنین اطلاعاتی سیاستمداران و همچنین مدیران در بخش دولتی را، با اطلاعات مناسب تر در مورد نحوه رسیدن منابع به اهداف، به عنوان پایه ای برای افزایش پاسخگویی دموکراتیک و همچنین ارائه ارزش بهتر برای پول مالیات دهندگان، آماده می کند.

در نتیجه، پیش بینی می شود که در دولت، یک رویکرد استراتژیک برای برنامه ریزی هزینه های عمومی، با اطلاعات بهتر در تخصیص منابع و مصرف و سرمایه گذاری ظهور خواهد کرد. به طور خاص، این مقاله، دیدگاه های جدیدی را با استفاده از حسابداری دولتی (RAB) در زمینه مجلس ارائه می دهد. نتایج تحقیقات نشان داده شده در این پژوهش،RAB  را در دولت مرکزی به عنوان بخشی از نوسازی دولت انگلستان توسط دولتمردان جدید کار در سال ۱۹۹۷ ،۲۰۰۱ ، ۲۰۰۵، بررسی می کنند.

زمینه ی خاصی که در این نوآوری حسابداری مورد مطالعه قرار گرفته است، پارلمان اسکاتلند می باشد، که در سال ۱۹۹۹ به عنوان دولت مرکزی انگلستان و به دنبال محول کردن قدرت خود به عنوان بخشی از دستورکار نوسازی آن است. پارلمان اسکاتلند با استفاده از RAB، برنامه ریزی و اطلاعات گزارش دهی مالی را ارائه می دهد، چرا که خزانه داری HM معتقد است که دولت اسکاتلند، بخشی از دولت مرکزی انگلستان می باشد. این مقاله با بررسی معرفی RAB، برنامه ریزی و اطلاعات گزارش دهی مالی را ارائه می دهد، چرا که خزانه داری HM متعقد است که دولت اسکاتلند، بخشی از دولت مرکزی انگلستان می باشد.

این مقاله با بررسی معرفی RAB در انگلستان ازطریق دیدگاه تئوری انتشار، به سوال پژوهش که آیا RAB، باعث افزایش فعالیت های نمایندگان مجلس در تمرین خود برای پاسخگویی دموکراتیک می شود یا خیر، می پردازد. در حالی که تحقیقاتی در مورد حسابداری در دولت وجود داشته است، هیچ تحقیق قبلی قطعی در پژوهش ها در مورد تأثیر  RABبر فعالیت اعضای منتخب پارلمان انگلستان وجود ندارد. در حال حاضر، قوی ترین شواهد پژوهشی موجود، از دوران قبل می باشد و این مورد، تخصص محدود نمایندگان مجلس در بررسی اطلاعات مالی را نشان می دهد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد