مقاله ترجمه شده مدلی برای اصلاح الگوی خدمات حمل و نقل عمومی با در نظر گرفتن ظرفیت های تحمیل شده COVID-19

مشخصات محصول
قیمت:58000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۷ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1091

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Transportation Research Interdisciplinary Perspectives

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  مدلی برای اصلاح الگوی خدمات حمل و نقل عمومی با در نظر گرفتن ظرفیت های تحمیل شده COVID-19

عنوان کامل انگلیسی:

A model for modifying the public transport service patterns to account for the imposed COVID-19 capacity

چکیده فارسی:

از آنجا که ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل عمومی سعی بر این دارند که خدمات خود را از سر بگیرند ، به دلیل شیوع COVID ‐ ۱۹ مجبورند با ظرفیت کمتری فعالیت کنند. از آنجا که تقاضا می تواند در مناطق مختلف و در ساعات مختلف روز بیش از ظرفیت باشد ، رانندگان برای جلوگیری از ازدحام بیش از حد ، از سوار کردن مسافران در ایستگاه های خاص خودداری می کنند. با توجه به نیاز فوری به توسعه ابزارهای پشتیبانی تصمیم که می تواند از ازدحام  مسافران وسایل نقلیه جلوگیری کند ، این مطالعه یک برنامه غیرخطی عدد صحیح پویا را برای ارائه الگوی خدمات بهینه وسایل نقلیه شخصی آماده برای اعزام، معرفی می کند. علاوه بر هدف تأمین ظرفیت تحمیل شده به وسیله نقلیه به دلیل COVID ‐ ۱۹ ، مدل الگوی خدمات پیشنهادی زمان انتظار مسافران را نیز در نظر می گیرد. مدل ما در یک خط اتوبوس که دانشگاه Twente را به شهرهای اطراف آن متصل می کند آزمایش شده است که نشان از توازن بین کاهش میزان ازدحام وسیله نقلیه و زمان انتظار بیش از حد مسافرانی که خدمات دریافت نکرده اند ، دارد.

واژه های کلیدی: حمل و نقل عمومی ، الگوی خدمات ، ایستگاه حذف شده ، COVID ‐ ۱۹ ، ظرفیت پاندمی

Abstract

As public transport operators try to resume their services, they have to operate under reduced capacities due to COVID‐۱۹٫ Because demand can exceed capacity at different areas and across different times of the day, drivers have to refuse passenger boardings at specific stops to avoid overcrowding. Given the urgent need to develop decision support tools that can prevent the overcrowding of vehicles, this study introduces a dynamic integer nonlinear program to derive the optimal service patterns of individual vehicles that are ready to be dispatched. In addition to the objective of satisfying the imposed vehicle capacity due to COVID‐۱۹, the proposed service pattern model accounts for the waiting time of passengers. Our model is tested in a bus line connecting the University of Twente with its surrounding cities demonstrating the trade‐off between the reduced in‐vehicle crowding levels and the excessive waiting times of unserved passengers.

Keywords: Public transport, Service patterns, Stop‐skipping, COVID‐۱۹ ,Pandemic capacity

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد