دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی کارمندان هتل

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 782 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:      ۲۲   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:M1

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی کارمندان هتل

عنوان انگلیسی:

Moderating effects of gender and organizational level between role stress and job satisfaction among hotel employees

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی نقش تعدیل کننده جنسیت و سطح هماهنگی در رابطه بین استرس نقش و رضایت شغلی کارکنان هتل می پردازد. ابزار نظر سنجی که شامل اندازه گیری رضایت شغلی، استرس نقش(تضاد و ابهام) و اطلاعات دموگرافیک جمع آوری اطلاعات از کارکنان هتل در جمهوری کره مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از ۳۲۰ پاسخ دهندگان، به نمایندگی از ۶۴ درصد از نرخ پاسخ، تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها نشان می دهد که اثر تنش نقش بر رضایت شغلی کارکنان زن و کارکنان نظارت از کارکنان مرد و کارکنان غیر نظارتی به طور قابل توجهی قوی تر است. پیامدهای تحقیقات و پیشنهادات برای تحقیقات آینده ارائه شده است.

کلمات کلیدی: استرس نقش، تعارض نقش، ابهام در نقش، رضایت شغلی، جنس، سطح سازمانی

۱- مقدمه

در صنعت مهمان داری معاصر که رقابت  بین شرکت ها بسیار شدید است ، انتظارات مشتریان برای خدمات افزایش یافته و این مسئله باعث انتظار کار بیشتر از کارمندان شده است . علاوه بر این ، کارمندان سازمان های خدماتی با مجموعه ای از خدمات در نقششان مواجه هستند که با مشتری سر و کار دارد و به خاطر نقششان با عدم قطعیت در شغلشان رو به رو هستند .در نتیجه ، تجربه ی استرس های شغلی در محیط کار برای این دسته از کارمندان اجتناب ناپذیر است . از آنجایی که مطالعات اولیه بر استرس سازمانی دارای پیشرفت بوده، استرس نقش توجه بسیاری از بررسی های اساسی را به خود اختصاص داده . به طور مفهومی ، این چنین برداشت می شود که استرس نقش از انتظارات ناسازگار ( تعارض نقش ) و انتظارات نا مفهوم ( ابهام نقش ) برای کارمندان ناشی می شود . مطالعات متعددی که از تئوری نقش استفاده کرده اند ، نتایج مخربی را برای استرس شغلی نشان داده اند که شامل رضایت پایین ، ترک شغل ، تعهد پایین و عملکرد ضعیف می شود . مسئله ی استرس نقش بخصوص در صنعت مهمان داری بسیار اهمیت دارد که کارمندان اغلب نقش های چند گانه و متعارضی در برابر منافع مشتریان و سازمان بر عهده می گیرند . گاهی اوقات با موقعیت های کاری ای  بدون یک استاندارد مشخص رو به رو می شوند و از آنها خواسته می شود وظایف عملیاتی را در شرایطی پویا با مجموعه ای متنوع از مشتریان اجرا کنند . رضایت شغل یکی از نتایج شغلی است که تحت تاثیر استرس شغل قرار می گیرد . برخی محققان این چنین بحث کرده اند که استرس نقش ( تعارض نقش / ابهام ) تاثیرات قوی تری بر رضایت شغلی برای انواع مشخصی از کارمندان دارد . تفاوت های جنسی ، سطح سازمانی (  سطح مدیریتی در برابر موقعیت های سطح پایین ) دارای عملکرد تعدیل کنندگی در ارتباط میان تعارض نقش / ابهام و رضایت شغل در یک بررسی می باشند. با این وجود ، ادراک تاثیر این تعدیل کننده ها بر ارتباط بین استرس نقش و رضایت شغل کارمند محدود است علاوه بر این ، تلاش های کمی در جهت جست و جو این پدیده ها در زمینه ی مهمان داری که کارمندان مکرراً با استرس شغلی رو به رو می شوند ، شده است . جهت تکمیل و توسعه کارهای اخیر و پیشین ، هدف این مطالعه بررسی نقش های تعدیلی جنسیت و سطح سازمانی در ارتباطات بین استرس دهنده های شغلی و رضایت شغلی بین کارمندان هتل می باشد . بخش بعدی ادبیات استرس شغلی و اثر مخربش را بر رضایت شغلی کارمندان مثل تاثیرات تعدیلی جنیست و سطح سازمانی بر ارتباط بین استرس نقش نقش و رضایت شغلی بررسی می کند . فرضیات تحقیق مورد مطالعه نیز در این بخش آورده شده اند . توصیف روش تحقیق و یافته های کاربردی مطالعه بعد آورده شده . بخش نهائی بخشی از کار برد های آینده تحقیق و راهکارهای مدیریتی ارائه می دهد.