مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : استرس سازمانی : نقش تمایلات بوروکراتیک کارکنان

دسته بندی:

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 915 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۵ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M252

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  استرس سازمانی : نقش تمایلات بوروکراتیک کارکنان

عنوان انگلیسی:

Organizationally-induced work stress The role of employee bureaucratic orientation

چکیده فارسی:

هدف این مقاله ارائه مدلی است که رابطه بین ساختار سازمانی، عوامل موجد استرس کاری و فشار روانی درک شده را براساس مفهوم تمایلات بوروکراتیک نشان دهد. پس از مروری مختصر بر ادبیات استرس و ساختار، فرضیاتی در رابطه با عوامل موجد استرس ناشی از سازمان که توسط ساختارهای مکانیکی یا ارگانیکی پرورش می یابند، توسعه داده می شوند. سپس مدلی ارائه می گردد که نشان دهنده تاثیر تمایلات بوروکراتیک اعضا بر رابطه عوامل موجد استرس – فشار روانی ناشی از سازمان می باشد. در این مقاله، که یک مقاله مفهومی است، بحث می شود که ساختارهای بیشتر مکانیکی در مقایسه با ساختارهای ارگانیکی، عوامل موجد استرس متفاوتی برای کارکنان ایجاد می کنند. این مدل همچنین نشان می دهد که چگونه عوامل موجد استرس ناشی از سازمان نظیر تضاد در نقش و ابهام در نقش، رابطه بین ساختار و فشار روانی را تعدیل می کنند. به هر حال حد و حدودی که این عوامل موجد استرس منجر به فشار روانی درک شده می شود نیز بستگی به زمینه کارکنان نسبت به چیرگی، موفقیت، استقلال، ابهام و قدرت کنترل دارد. براساس مدل و فرضیات ارائه شده، نتایج و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی نیز ارائه می شوند. نتایج ارائه شده شامل قوانین منعطف تر محیط کاری برای مدیران اجرایی زن است تا استرس مربوط به تضاد کار – خانواده را از بین برده و همینطور اثربخشی حمایت اجتماعی و تناسب شخص – سازمان را بهبود بخشیده و استرس کاری را کاهش دهند. این مقاله از توجه به تمایلات بوروکراتیک کارکنان و ساختار سازمانی در رابطه با تناسب شخص – سازمان و استرس کاری حمایت می کند. فرضیات ارائه شده، برای محققان و مدیران بخاطر نتایج آنها برای ایجاد تناسب شخص – سازمان و کاهش استرس کاری دارای ارزش هستند.

واژگان کلیدی: استرس، تضاد در نقش، بوروکراسی، ساختار سازمانی، فعالیت های کاری، خط مشی های تجاری

مقدمه

تغییرات موجود در محیط های کاری جدید با پیشرفت های تکنولوژیکی، تجدید ساختار سازمانی و گزینه های مختلف طراحی مجدد ظاهر شده اند که می توانند سطح استرس کاری را بالا ببرند (پرو و دیگران، ۲۰۰۰) و استرس زیاد منجر به افزایش ترک شغلی از طرف کارکنان شده است (گانسولی، ۲۰۰۲) . ادبیات سازمانی (برای نمونه، باراک و دیگران، ۲۰۰۲ ؛ دیو، ۱۹۹۲ ؛ کاهن و بیوزیر، ۱۹۹۳ ؛ لازاروس، ۱۹۹۳) ، تاثیر ساختار سازمانی بر استرس کارکنان را تایید می کنند و بنابراین به درک کاملتر و بهتر نقش ساختار سازمانی در فرآیند استرس کمک می نمایند. باوجود این ادعا، بیشتر ادبیات موضوع، روی این مباحث تاکید می کنند که چگونه مشاغل را با استقلال (برای نمونه، کاراسک، ۱۹۷۹ ؛ وستمن، ۱۹۹۲ ؛ زی و جانز، ۱۹۹۵) و کنترل بیشتر (یا کمتر) (شابروک و ماریت، ۱۹۹۷) طراحی کنند بجای اینکه به طور خاص به این توجه کنند که چگونه ساختارهای سازمانی می توانند عوامل مختلف موجد استرس که ممکن است منجر به فشار روانی کارکنان شود را ظاهر سازند. به علاوه تاکنون هیچ مطالعه ای در این مورد انجام نشده که چگونه زمینه یک کارمند نسبت به یک گزینه ساختاری می تواند به رابطه بین عوامل موجد استرس ناشی از سازمان و فشار روانی کارکنان تاثیر بگذارد. بنابراین به نظر می رسد اگرچه تحقیقات وسیعی در ادبیات نظری ساختار واسترس وجود دارد اما مطالعات کمی روابط پیچیده بین ساختار، عوامل موجد استرس و فشار روانی کارکنان را بطور واقعی آزمون نموده اند (رحمان و زانزی، ۱۹۹۵) . بدین منظور، هدف این بررسی، توسعه مدلی است که نشان دهد چگونه ساختارهای سازمانی می توانند به مقدار زیاد فشار روانی کارکنان که ناشی از این عوامل موجد استرس هستند، تاثیر بگذارند.

تجدید نظر در ساختار سازمانی بر روی فشار روانی کارکنان تاثیر می گذارد (پرو و دیگران، ۲۰۰۰) زیرا چنین تغییراتی می تواند موجب ایجاد منابع جدیدی از استرس برای کارکنان شود. استرس می تواند به واکنش های روانی (مانند اضطراب شدید، عدم رضایت از شغل، و زوال شخصیت : بارنت و بارنان، ۱۹۹۵ ؛ بورکه و گرین گلس، ۱۹۹۳؛ فریدمن، ۱۹۹۵) ، فیزیولوژیکی (نظیر مشکلات قلبی- عروقی و معدی – روده ای : دیویدسون و دیگران، ۱۹۹۰) و رفتاری (مانند رفتارهای گوشه گیری در شکل غیبت و جابجایی زیاد : لی و آشفورد، ۱۹۹۶؛ مصرف زیاد مواد مخدر در حین کار : باکاراک و دیگران، ۲۰۰۲ ؛ بیر و دیگران، ۱۹۹۵ ؛ دیویدسون و کوپر، ۱۹۸۶) تاثیر بگذارد که اغلب منجر به پیامدهای منفی سازمانی نظیر عملکرد شغلی ضعیف تر می شود (لانگنیکر و دیگران، ۱۹۹۰؛ نلسون و بورکه، ۲۰۰۰ ؛ کاهن و بیوزیر، ۱۹۹۳) . به هرحال همه افرادی که با عوامل موجد استرس مشابهی مواجه می شوند فشار روانی زیادی را تجربه نمی کنند. یک منطق برای واکنش های متفاوت افراد این است که کارکنان می توانند در تمایلات بوروکراتیک (یعنی گرایشهای فرد به الویت دادن به اختیار و هنجارها، تبعیت زیاد از رویه ها و مقررات و روابط کاری غیرشخصی و رسمی : آشفورد و دیگران، ۱۹۹۸) خود متفاوت باشند. این تفاوتهای فردی حائز اهمیت شناسایی هستند؛ زیرا این امکان را می دهند که درحالیکه بعضی تغییرات ساختاری ممکن است موجب عوامل موجد استرس شوند که منجر به فشار روانی زیاد بعضی کارکنان می شود، این تغییرات مشابه، ممکن است فشار روانی درک شده توسط دیگران را کاهش دهد.