مقاله ترجمه شده توسعه استراتژی های برند درون فروشگاهی و بیان رابطه از طریق تبلیغات فروش

مشخصات محصول
قیمت:31000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1192

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Retailing and Consumer Services

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  توسعه استراتژی های برند درون فروشگاهی و بیان رابطه از طریق تبلیغات فروش

عنوان کامل انگلیسی:

Developing in-store brand strategies and relational expression through sales promotions

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی تبلیغات فروش درون فروشگاهی به عنوان ابزاری برای تولیدکنندگان برای توسعه روابط با مصرف کنندگان می پردازد. مطالعه تجربی ما در گروه بستنی ، تأثیر تبلیغات فروش (غیر پولی در مقابل پولی) بر بیان(تجلی) برند را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تبلیغات غیرپولی نسبت به تبلیغات مبتنی بر قیمت ، مزایای ارتباطی بیشتری ایجاد می کنند. به نظر می رسد که آنها اهرم قابل توجهی در ایجاد روابط با مصرف کنندگان در کانال خرده فروشی سوپرمارکت ها هستند ، جایی که برند ها هیچ کنترل رسمی بر توزیع آنها ندارند. این تبلیغات فروش تمایل برند را برای توسعه روابط در هنگام برخوردهای درون فروشگاهی بیان می کند. این تحقیق طرح های تبلیغات فروش را به عنوان ابزاری برای تأثیر بر رابطه مصرف کننده و برند در زمینه خرده فروشی سوپرمارکت شناسایی می کند.

واژه‌های کلیدی: تبلیغات فروش ، جهت گیری رابطه ای ، بیان(تجلی) برند ، رابطه مصرف کننده با برند

Abstract

This paper explores in-store sales promotion as a tool for manufacturers in developing in-store relationships with consumers. Our empirical application in the ice cream category examines the effects of sales promotions (nonmonetary vs. monetary) on perceived brand expression. The results show that non-monetary promotions generate more relational benefits than price-based promotions. They appear to be a significant lever in developing relationships with consumers within the supermarket retail channel, where brands have no formal control over their distribution. Such sales promotions convey brand willingness to develop relationships during in-store encounters. This research identifies sales promotion programs as tools for influencing the consumer–brand relationship within the supermarket retail context.

Keywords: Sales promotions, Relational orientation, Brand expression , Consumer–brand relationship

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد