مقاله ترجمه شده : اثرات استراتژی زیست محیطی، عدم اطمینان محیط زیست و تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی شرکت: نقش حسابداری مدیریت زیست محیطی

مشخصات محصول
قیمت:22000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H345

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  اثرات استراتژی زیست محیطی، عدم اطمینان محیط زیست و تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی شرکت: نقش حسابداری مدیریت زیست محیطی

عنوان انگلیسی:

Effects of environmental strategy, environmental uncertainty and top management’s commitment on corporate environmental performance: The role of environmental management accounting

چکیده فارسی:

هدف از  این پژوهش بررسی اثر ترکیبی استراتژی زیست محیطی شرکت، تعهد مدیریت ارشد و عدم اطمینان زیست محیطی با تاکید بر نقش حسابداری مدیریت زیست محیطی  ، بر عملکرد زیست محیطی شرکت  است. با استفاده از نظرسنجی آنلاین نمونه داده از پاسخِ  ۱۰۷  شرکت دارای گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ که در بازار بورس اندونزی فهرست شده اند را جمع آوری کردیم. شواهد تجربی نشان می دهد که بین منابع سازمانی (استراتژی زیست محیطی شرکتی، تعهد مدیریت ارشد و عدم اطمینان زیست محیطی) در استفاده از حسابداری مدیریت زیست محیطی تأثیر مثبت و قابل توجهی وجود دارد، که به نوبه خود می تواند عملکرد زیست محیطی شرکت ها را بهبود بخشد. یافته های این پژوهش  نشان می دهد که حسابداری مدیریت زیست محیطی ابزار مفید و مهمی در ارائه اطلاعات جهت دستیابی به عملکرد زیست محیطی برتر در شرکت های اندونزیایی بوده و همچنین یافته ها برای شرکت های فعال در کشورهای دیگر از نظر قابلیت  توسعه با توجه به عدم اطمینان زیست محیطی در قابلیت مدیریت ابزارهای حسابداری مدیریت زیست محیطی و بهبود عملکرد زیست محیطی سازمانی، مناسب است.

Abstract

This study aims to examine the effect of the combination of corporate environmental strategy, top management commitment, and environmental uncertainty, with a focus on the role of environmental management accounting (EMA), on corporate environmental performance. Using an online survey, we collect the sample data of 107 responses in ISO 14001 certified companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The empirical evidence shows that there is a positive and significant influence between those organizational resources (corporate environmental strategy, top management commitment, and environmental uncertainty) on the use of EMA, which in turn can improve the environmental performance of companies. These findings indicate that EMA is a useful and important tool for providing information to achieve superior corporate environmental performance in Indonesian firms and the findings also suit for companies operating in other countries in terms of developing capabilities with regards to perceived environmental uncertainty to be able to manage EMA tools and, as a consequence, to improve organizational environmental performance.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد