مقاله انگلیسی مدیریت روش استاندارد سازی در مقابل روش انطباقی در استراتژی بین المللی بازاریابی

مشخصات محصول
قیمت:55000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۰۳

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۱ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:m397

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت روش استاندارد سازی در مقابل روش انطباقی در استراتژی بین المللی بازاریابی: ارزیابی کامل تحقیقات تجربی

عنوان انگلیسی:

Standardization versus adaptation of international marketing strategy: an integrative assessment of the empirical research

چکیده فارسی:

علی رغم ۴۰ سال بحث در مورد استراتژی بین المللی بازاریابی در روش استانداردسازی/انطباقی، تحقیقاتِ تجربی زیادی که برای مشخص کردن نگرش هایی واضح صورت گرفته اند، بسیار تکه تکه هستند. براساس تحلیلی کامل از ۳۶ پژوهش در مورد استراتژی استانداردسازی/انطباقی، عوامل پیشین آن وخروجی های عملکرد، این امر مشخص گردید که ویژگی های این تحقیقات دارای یافته های کم اهمیت، متناقض،وتا حدی گیج کننده می باشند که به مفهوم سازی نامناسب، طرح های تحقیقاتی ناکافی، و تکنیک های تحلیلی ضعیف استناد داده می شوند. نتیجه گیری کلی حاصله از این تحلیل، مشخص می کند که تصمیم گیری در مورد استانداردسازی یا انطباق استراتژیِ بین المللیِ بازاریابی، به منظور دستیابی به عملکرد بهتر تجارت به طور وسیعی به مجموعه ای از شرایط ِیک شرکت درون بازار تجاریِ خارجی در دوره ی ویژه ای از زمان بستگی دارد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد