مقاله حسابداری ترجمه شده:نگاهی به استاندارد گذاری در دوره ۲۵ ساله

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

سال نشر:  ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۶ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h132

عنوان فارسی:

مقاله حسابداری ترجمه شده:نگاهی به استاندارد گذاری در دوره ۲۵ ساله

عنوان انگلیسی:

A Look Back at 25 Years of High-Quality Standards-Setting

چکیده فارسی:

بعضی ، ریشه های هیئت استانداردهای حسابداری دولتی را به بازسازی شورای ملی حسابداری دولتی در اوایل دهه ی ۱۹۷۰ مربوط می‌دانند . با این وجود نیاز به هیئت استانداردهای حسابداری دولتی به عنوان بخشی از مباحثات غیر رسمی بین جامعه دولتی و بنیاد حسابداری مالی تا سال ۱۹۷۹ مطرح نشد واین نیاز پس از مطرح شدن ماده یک شورای ملی حسابداری یعنی حسابداری دولتی و قواعد گزارش مالی، مطرح گشت. فرایندی که موجب تاسیس هیئت استانداردهای حسابداری دولتی شد خط مسیر مستقیمی نبود اما فرایند تنظیم استانداردهای حسابداری وگزارش مالی هم خط سیرمستقیمی ندارد. وقتی در ۱۴ژوئن سال ۱۹۸۴ کانون توجه ها بطور رسمی از شورای ملی حسابداری به هیئت استانداردهای حسابداری دولتی انتقال یافت،حسابداری وگزارش مالی برای دولت ودولتهای محلی وارد مرحله جدیدی شد.این مقاله نگاهی به ۲۵ سال اول فعالیت هیئت استانداردهای حسابداری دولتی می اندازد واشاره ای به بعضی از کارهای مهمی که در زمینه حسابداری وگزارش مالی نوشته شده است واعضای هیئتی که انها راتهیه وتدارک دیدند،میکند. همچنین بعضی ازچالشهایی راکه هیئت استانداردهای حسابداری دولتی درطولاین دوره باانها مواجه بوده است رابیان خواهد کرد

هیئت(تیم)اول (ازسال ۱۹۸۴تا۱۹۹۰)

هیئت استانداردهای حسابداری دولتی باپنج عضو کارش رااغازکرد.”انتونیو”اولین رئیس بودکه تمام وقت کارمی کرد.انتونیوپس ازانکه بعنوان بازرس دولت درایالت”میسوری”انتخاب شد به هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امد.اوتجربه ی گسترده ای در زمینه ی حسابداری دولتی ،دانشگاهی وعمومی داشت.”مارتی ایوز”اولین نایب رئیس هیئت استانداردهای حسابداری دولتی بود.اوهمچنین بعنوان مدیرتحقیقاتی هیئت استانداردهای حسابداری دولتی تاسال ۱۹۹۰فعالیت کرد.قبل ازان،اقای”ایوز”یکسال را در بنیاد حسابداری مالی گذراند تا در مذاکراتی که منجر به تاسیس هیئت استانداردهای حسابداری دولتی شد کمک کند و آماده آن شود تا هیئت استانداردهای حسابداری دولتی،سلطه شورای ملی حسابداری بر تنظیم استانداردها را به چنگ خود در آورد.

او پیش از پیوستن به بنیاد حسابداری مالی اولین معاون حسابداری شهر نیو یورک بود،او درایالت نیویورک ودر دولت فدرال پستهای اجرایی داشت  و او کار رابا حسابداری عمومی اغاز کرد.او همچنین به عنوان عضوی از شورای ملی حسابداری نیز خدمت کرد. اقایان”فیل دفلیس”،”گری هارمر”و”المراستاتس”به عنوان اعضای پاره وقت در هیئت فعالیت داشتند.”دفلیس”رئیس سابق”کوپرز ولیبراند”بود. او استاد حسابداری در دانشگاه کلمبیادر حالی که هیئت استانداردهای حسابداری دولتی کار می کرد واو پیش از آن که هیئت استانداردهای مالی تاسیس شود به عنوان رئیس هیئت اصول حسابداری فعالیت می کرد.

آقای “هارمر”در ضمن خدمتش برای هیئت ، معاون ریئس مدارس دولتی “سالت لیک سیستی” بود. او کارش را با حسابداری عمومی آغاز کرد و آخرین نائب رئیس شورای ملی حسابداری بود. آقای “استاتس “حسابرس کل سابق ایالت متحده آمریکا بود. او همچنین ، در چندین پست رده بالا در دولت فدرال فعالیت کرد از جمله معاونت اداره بودجه تحت ریاست ۴ نفر .

پس از به پایان رسیدن کار شورای ملی حسابداری ، هیئت استانداردهای حسابداری دولتی آغاز به کار کرد. هیئت ملزم بود تا برای شروع کردن کار ، طبق توافقنامه ساختاری سال ۱۹۸۴ بطور رسمی دستور العملهای شورای ملی حسابداری را اتخاز کند. (مواد ، تفاسیر ومفاهیم را).

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد