دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه:بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای دستگاه های مالی

مشخصات محصول
قیمت:16000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۶ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h76

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای دستگاه های مالی در بانک های تجاری اندونزیایی

عنوان انگلیسی:

Impact Analysis Of Indonesian Financial Accounting Standard Based On The IFRS Implementation For Financial Instruments In The Indonesian Commercial Bank

چکیده فارسی:

هدف مقاله تجزیه و تحلیل اثرات بین المللی تطبیق گزارشگری مالی استاندارد با عملکرد عمومی شدن بانکداری مالی در اندونزی است. از مزایای این پژوهش سودمندی برای بانکداری افراد آکادمیک علمی، مدیریت بانک ها و عمومی شدن با توجه به منافع آنها می باشد. جمعیت به عنوان یک جرء در این پژوهش شامل تمام بانک های تجاری ذکر شده در  وب سایت بانک اندونزی است.

نمونه هایی از ۱۱ بانک عمومی به عنوان نماینده، عمومی شده اند. داده های استفاده شده از اظهارات موقعیت های مالی  از دوره های سال ۲۰۱۰ با روش نمونه گیری هدفمند بدست آمده اند. روش های پژوهش برای اولین بار فرض کلاسیک  را مورد استفاده قرار دادند، و سپس داده ها از ۱۱ بانک مقایسه شدند. از طریق پژوهش نشان داده شده است که  همبستگی هایی از اجرای PSAK 50 و ۵۵ نسخه ۲۰۰۶ وجود دارد که از IFRS برای دستگاههای مالی که در کمک هزینه برای زیان ناشی از اختلال نشان داده شده اند.

کلمات کلیدی: اثرات، IFRS، دستگاهها، امور مالی

  1. مقدمه

حضور صنعت بانکداری در جمع آوری کمکهای مالی از مردم و پس از آن تحویل به جامعه، به خصوص برای تاجران               بسیار مهم است، بنابراین فعالیت های اقتصاد می تواند همانطور که انتظار می رود جهت پاسخگویی به محصول و خدمات نیازها اجرا شود. با سطح رقابت خدمات بانکی تجاری به طور فزاینده نیاز به مدیریت تجاری پیچیده که به طور مداوم         به منظور پاسخگویی در سطح رقابت جهانی با سطح شفافیت و عملکرد مالی حرفه ای افزایش یابد. کار دیگری که باید انجام بپذیرد این است که چگونه خطرات مختلف را که با آن مواجه خواهیم شد، به حداقل رساند. برای خطراتی که             ممکن است اگر تشخیص داده نشده و به درستی اداره نشوند، خود به بانک آسیب بزند.

همانگونه که مشخص است، بیانیه استانداردهای حسابداری مالی (SFAS) یک استاندارد و یا هنجار است که برای تهیه صورتهای مالی که شرکت دارای پاسخگویی عمومی است استفاده می شود، دربرگیرنده بانکداری شرکت های بزرگ با انواع شرکت های بزرگ که پاسخگویی عمومی دارند می باشد چرا که این گزارش به عموم ارائه می شود. بیانیه استانداردهای حسابداری مالی در حال حاضر در روند اتخاذ IFRS کامل (گزارشگری مالی استاندارد بین المللی) به سال ۲۰۱۲ با هدف تصویب است. در سال ۲۰۱۲ برخی از بیانیه های استاندارد حسابداری مالی اثر گذار شدند.

پس از سال ۲۰۱۲ برای پروسه تنظیم GAAP باید به طور مداوم بر اساس IFRS موجود باقی می ماند. نهادهایی وجود دارند که برخی که SFAS را بر اساس استانداردهای  IFRS تصویب کرده اند، مانند SFAS 50  در سال ۲۰۰۶ در ارائه              و افشای دستگاههای مالی (PPIK) و SFAS 55 در شناخت دستگاه های مالی و درآمدهای اندازه گیری تجدید نظر   کرده اند..

همانگونه که معروف است، تجدید نظر SFAS توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی انجام شده برخی از اجزاء     دستگاههای مالی، استفاده شده توسط بسیاری از بانک ها را امتحان کرده است. پیاده سازی، مندرج در SFAS 50 و SFAS 55 که در ۲۰۱۰ ژانویه ۱ موثر بود. در حال حاضر در اندونزی ۱۲۵ بانک تجاری وجود دارد. اما در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بر اساس پیاده سازی IFRS تنها ۱۱ بانک تجاری در اندونزی با استانداردهای حسابداری جدید انطباق دارند.

  1. اهداف تحقیقات

هدف این تحقیق:

  1. به منظور بررسی اینکه آیا تفاوت هایی در ارائه صورتهای مالی ملی بانک هایی که در اندونزی باز شدند قبل و بعد از تصویب بیانیه حسابداری مالی استاندارد- بر اساس IFRS از سال۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ وجود دارد یا نه.
  2. برای درک تاثیر تصویب IFRS در عملکرد مالی بانک های باز شده در اندونزی.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد