مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده بررسی مسائل اعمال عملی مرتبط با استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی

مشخصات محصول
قیمت:17500تومان
دسته بندی:

سال نشر:  ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:     ۴۳    صفحه  WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول:h158

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده بررسی مسائل اعمال عملی مرتبط با استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی

عنوان انگلیسی:

Review of practical implemenation issues relating to international financial reporting standards

چکیده فارسی:

این موردپژوهی به بررسی رویکردی می پردازد که مصر برای اعمال استانداردهای گزارش دهی بین المللی (IFRS) بکار گرفته است. در این موردپژوهی رئوس کلی تلاش هایی که این کشور به منظور تقویت حسابداری، گزارش دهی مالی و استانداردهای حسابرسی خود در طول دو دهه گذشته صورت داده است را ارائه می کند. مجموعه کنونی استانداردهای حسابداری مصری براساس IFRS است، که برخی از آنها اتخاذ شده اند تا وضعیت مخصوص کشور را مورد نظر بگیرند. این استاندردها از قرار زیر هستند: ارائه اظهارنامه های مالی، دارایی، تاسیسات و تجهیزات، آشکارسازی ابزار مالی و قوانین و استانداردهای حسابداری برای عملیات لیزینگ . استانداردهای حسابرسی مصر براساس استانداردهای بین المللی حسابرسی ( ISA) است. این مطالعه به بررسی نقش های مقامات تنظیم کننده قانون –متشکل از نهاد بازار سرمایه، بانک مرکزی و نهاد نظارتی بیمه- در اعمال و اجرای استانداردهای حسابداری می پردازد. شایان ذکر است که فرآیندهای صدور استانداردهای حسابداری مصری، متشکل از ترجمه به زبان فارسی، طولانی است. در نتیجه، بین تنظیم استانداردهای حسابداری مصری که در حال حاضر موثر و IFRS قرار دارند، شکاف وجود دارد. این مقاله به نیاز به ایجاد ظرفیت در حسابداری و حسابرسی به منظور تسهیل اعمال استانداردها در آن زمینه ها تاکید دارد. نیاز به سیستم تداوم تحصیلات حرفه ای برطبق نیازمندی های بین المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

  1. پیش زمینه
  2. از لحاظ اتخاذ گسترده استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی ( IFRS) در سالهای اخیر، گروه کاری بین دولتی متخصصان استانداردهای بین المللی حسابداری و گزارش دهی ( ISAR) مسائل عملی ای را که در دوره اعمال IFRS با دیدگاه تسهیل اشتراک گذاری تجارب و آموخته های یادگرفته در میان اعضای دولت ناشی شد،مورد بررسی قرار می دهند. ISAR در بیست و دو جلسته خود، یک یادداشت را توسط دبیرخانه UNCTAD آماده کرد که مسائل اعمال عملی اصلی مرتبط با سازماندهی های نهادی و مقرراتی ، مکانیسم های اجرا ، مسائل فنی و ایجاد ظرفیت را مورد تاکید قرار می دهد. براساس این چارچوب، مورد پژوهی های کشورهای برزیل، آلمان، هند، جامایکا و کنیا در جلسه بیست و سوم ISAR آماده و لحاظ شدند. علاوه براین، مورد پژوهی های کشورهای پاکستان، آفریقای جنوبی و ترکیه در جلسه بیست و چهارم ISAR مورد بحث قرار گرفتند.
  3. در بخش پایانی جلسه بیست و چهارم، ISAR از دبیرخانه UNCTAD درخواست کرد تا مطالعات اعمال عملی مرتبط با حسابرسی ( ISA) را ادامه دهد. از همین رو، موردپژوهی های اعمال عملی IFRS دربردارنده کشورهای مصر، لهستان، سوئیس و بریتانیا و همچنین مطالعه چالش های عملی و ملاحظات مرتبط در اعمال ISA برای بررسی در جلسه بیست و پنجم ISAR تهیه شد. هدف اصلی این مقالات تسهیل به اشتراک گذاری تجارب در میان اعضای دولت است.
  4. این یادداشت یافته های موردپژوهی صورت گرفته در مصر را ارائه می کند. این یادداشت به بحث در مورد الزامات مقرراتی در مصر در ارتباط با حسابداری، گزارش دهی مالی و حسابرسی می پردازد. این یادداشت نمونه هایی از اعمال عملی استانداردهای حساب داری مصری مبتنی بر IFRS را عرضه می کند. مطالعه بینش هایی را در مورد مسائل اصلی نشات گرفته از فرآیند اعمال و اجرا ارائه می کند.

 . مقدمه

  1. مصر به شکل قابل توجهی از اصلاحات بهره برده است تا اقتصاد خود را در سالهای اخیر گسترش دهد و آزاد کند و به سرعت یک اقتصاد بازار پویا شده است که از بخش خصوصی ناشی می شود و در اقتصاد جهانی به خوبی ادغام شده است.[۱] اقتصاد مصر میزاتن رشد تولید ناخاصل داخلی ۷٫۱ درصد را در سال ۲۰۰۶/۲۰۰۷ بدست آورد که به نسبت رشد ۴٫۶ درصدی در سال ۲۰۰۴/۲۰۰۵ و ۶٫۹ درصدی در سال ۲۰۰۵/۲۰۰۶ افزایش داشته است [۲]و نرخ رشد ۷ درصدی توسط صندوق بین المللی پول برای چتد سال بعد پیش بینی شده است. این عملکرد با رکود سرمایه گزاری مستقیم خارجی ( FDI) بیش از ۶ میلیارد دلاری در سال ۲۰۰۶ همراه بوده است. در اغلب شاخص های اقتصادی و اجتماعی پیشرفت هایی صورت گرفته است. سرمایه گزاری خصوصی از میان ۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال های مالی ۲۰۰۱-۲۰۰۴ به ۱۳٫۱ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش پیدا کرده است. علاوه براین، سرمایه گزاری مستقیم خارجی از میانگین ۰٫۶ درصد از تولید ناخاصل داخلی در طول سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ به ۸٫۶ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش پیدا کرده است.
  2. مصر گام های مهمی برای آزاد کردن تجارت در سرویس های مالی ، هم تراز با استانداردهای سازمان تجارت جهانی صورت داده است. تحت قانون مصر، سرمایه گزاران خارجی برای مشارکت در بورس اوراق بهادار بدون هیچ محدودیت مرتبط با مالکیتی آزاد هستند. قوانین قانونی و اجرایی مشابهی برای شرکت های مصری و سازمان های مالی بین المللی بکار می رود. از همین رو، قانون های سیاهه برداری و تجارت برای وثیقه های خارجی و محلی مشابه است. در نهایت، سرمایه گزاران خارجی اکنون آزادانه می توانند بدون محدودیت در حرکت سرمایه، در تجارت با وثیقه مشارکت کنند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد