مقاله ترجمه شده آیا شاخص های خارج از ترازنامه برای ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری مفید هستند؟

مشخصات محصول
قیمت:55000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۷  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H720

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Personal and Ubiquitous Computing

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  آیا شاخص های خارج از ترازنامه برای ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری مفید هستند؟

عنوان کامل انگلیسی:

Are off-balance-sheet indicators useful to evaluate accounting information quality?

چکیده

در این مقاله، ما استدلال می کنیم که به طور بالقوه اطلاعات خارج از ترازنامه علاوه بر شاخص های مالی برای ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری سودمند هستند. ما روش جدیدی را برای ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین با ادغام چهار ویژگی مالی و شش شاخص برگرفته از اطلاعات خارج از ترازنامه ارائه می‌کنیم، که در آن تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی برای پایش شاخص‌هایی که برای ارزیابی اهمیت زیادی دارند، استفاده می‌شود. . اعتبارسنجی و مقایسه بر روی مجموعه داده های کلیه تقلب ها و تخلفات مالی (۵۰۳۱ مورد) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شنژن در سال ۱۹۹۵ از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ اجرا شده است.  نتایج نشان می‌دهد که روش پیشنهادی هم از «مدل DD» سنتی (دیشو و دیشو، مجله مطالعات حسابداری  ۷۷(۱):۳۵-۳۹، ۲۰۰۲) و هم از مدلی که فقط شامل شاخص‌های مالی در شناسایی و پیش‌بینی تقلب مالی شرکت‌ها است، بهتر عمل می‌کند.  نتایج نشان می دهد که اطلاعات خارج از ترازنامه در واقع برای ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری مفید و مهم است.

کلمات کلیدی: کیفیت اطلاعات حسابداری . اطلاعات خارج از ترازنامه، تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی، تقلب مالی

Abstract

In this paper, we argue that off-balance-sheet information is potentially useful to evaluate accounting information quality in addition to financial indicators. We propose a novel method to evaluate the accounting information quality of listed companies in China by merging four financial attributes and six indicators derived from off-balance-sheet information, where the principal component analysis is used to filter the indicators which count heavily for the evaluation. Validation and comparison are implemented on the dataset of all financial frauds and violations (5031 cases) of 1995 listed companies of Shenzhen Stock Exchange from 2003 to 2017. The results show that the proposed method outperforms both the traditional “DD model” (Dechow and Dichev, The Accounting Review 77(1):35–۵۹, ۲۰۰۲) and the model only involving financial indicators in identifying and predicting financial fraud of enterprises. The results highlight that off-balance-sheet information is indeed useful and important to evaluate accounting information quality.

Keywords: Accounting information quality . Off-balance-sheet information . Principal component analysis . Financial fraud

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد