مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP

دسته بندی:

قیمت: 14000 تومان

تعداد نمایش: 938 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M327

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت  ترجمه شده ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP

عنوان انگلیسی:

Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP

چکیده فارسی:

اندازه گیری عملکرد سازمانی یک فرایند پیچیده ای است با توجه به اینکه عملکرد بخودی خود یک پدیده چند وجهی است که عناصر اجزای آن ممکن است متمایز از اولویت های مدیریتی و یا حتی متقابلاً متناقض باشند. این مقاله یک شرکت مخابراتی برزیلی را برای بررسی و بیان ادغام دو روش کارت ارزیابی متوازن (BSC) (که یک چارچوب چشم انداز متعدد برای ارزیابی عملکرد است) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (که ابزاری برای تصمیم گیری در جهت اولویت بندی دیدگاه های عملکرد چندگانه و شاخص ها و برای ایجاد یک استاندارد واحد برای رتبه بندی گزینه ها می باشد)، ارائه می کند.(در این مورد، عملکرد واحدهای عملیاتی). روش تعامل و تکرار به همراه یک رویکرد برای توافق ساخت در میان مدیرانی است که به ایجاد مقادیر اولویتی برای ابعاد عملکرد و شاخص های مربوطه میپردازد. این مقاله مزایا و معایب طراحی این روش را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

واژگان کلیدی: اندازه گیری عملکرد، کارت امتیازی متوازن، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تصمیم گیری چند معاره، BSC، AHP

مقدمه :

سازمان ها برای منابع و مشتریان به رقابت می پردازند و باید به نحوی نتایج حاصل از تصمیمات و اقدامات خود را ارزیابی کنند. عملکرد سازمانی به هیچ وجه یک پدیده ساده نیست، بلکه یک مفهوم پیچیده و چند بعدی است. کامرون اظهار میدارد که عملکرد سازمانی ذاتاً متناقض است، زیرا زمانی که یک چشم انداز عملکرد خوبی را نشان دهد، چشم انداز دیگر ممکن است نتیجه عکس را نشان دهد. اغلب اوقات شاخص عملکرد تنها می تواند در هزینه های دیگری بهبود یابد . علاوه بر این، افراد ممکن است سلایق متفاوتی در مورد جنبه های مربوط ای داشته باشند که با تعریف و ارزیابی عملکرد رابطه زیادی دارند و به عنوان یک نتیجه، ممکن است که نسبت به مقیاس هایی که مورد استفاده قرار میدهند، سطح اهمیت تعیین شاخص ها، و چگونگی تفسیر نتایج با هم به توافق نرسند. با توجه به پیچیدگی این پدیده، محققان متعددی کاربرد دیدگاه های مختلف و مقیاس های متعدد در عملکرد سازمانی را مورد حمایت قرار میدهند. کاپلان و نورتون یک چارچوب مفهوم و اندازه گیری عملکرد، کارت ارزیابی متوازن (BSC) را گسترش دادند که به صراحت شامل ابعاد مختلفی از عملکرد است. اگر چه دیدگاه ها و مقیاس های چندگانه ممکن است ارائه بهتری از ماهیت چند وجهی این پدیده داشته باشند، ولی با برخی مشکلات مواجه خواهند شد : (۱) نیازممکن به اختصاص نا برابر اولویت ها به چشم اندازها و شاخص های عملکرد در هر چشم انداز، (۲) نیاز به حساب کاربری برای نتایج متقابلا ناسازگار (۳) نیاز به طراحی یک متریک جامع که به نحوی کل داستان موفقیت را خلاصه میکند (یا شکست آن). یکی از روش هایی که می تواند مسائل پیچیده یک سیستم متعادل ارزیابی عملکرد را در دست گیرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است که، توسط Saaty توسعه یافته است. AHP متکی بر دانش تصمیم گیرندگان و نظرات ابراز شده به منظور ایجاد یک ساختار از اهداف سازمان یافته بطور سلسله مراتب، معیارها و گزینه های تصمیم گیری است. بر اساس اینکه تصمیم گیرندگان به صراحت اولویت را در سراسر معیار ها بیان میکنند، AHP یک رتبه بندی از گزینه ها را با توجه به اهداف ایجاد کرده و نشان می دهند که تا چه حد هر یک جایگزین بهتر (یا بدتر) از دیگری است. هدف اصلی از مطالعه حاضر، نشان دادن برنامه در یک محیط کسب و کار در زندگی واقعی از یک رویکرد یکپارچه است که دو چارچوب نظری : دیدگاه چند بعدی بر سنجش عملکرد (در این مورد، BSC) و رتبه بندی چند بعدی گزینه های تصمیم گیری را به منظور ارزیابی مقایسه ای عملکرد زیرواحدهای اجرایی در داخل سازمان ادغام میکند . (در این مورد، AHP). هدف دیگر گسترش اعتبار خارجی هر دو BSC و AHP با استفاده از این چارچوب ها به یک صنعت خاص (مخابرات) و تنظیم (محیط زیست برزیل و مدیران) است، که تا کنون، به ندرت در مقالات مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین این مقاله با تمرکز بر اجرای عملی یک چارچوب یکپارچه، دو مکانیسم بخوبی ایجاد شده برای بررسی عملکرد و تصمیم گیری را با هم به ارمغان آورده است. اگر چه مطالعات دیگر یک برنامه مشترک از BSC و AHP را یافته اند، ولی معمولا بر نمونه های فرضی گویا و یا در یک بحث نظری از کاربردهای بالقوه تکیه می کنند. در مقابل، این مقاله به بررسی پیاده سازی واقعی مورد AHP-BSC میپردازد. هر چند می توان از سطوح مختلف عملکرد سازمانی تصور شود، ولی مطالعه حاضر عملکرد سه حوزه عملکردی در بخش مالی یک شرکت مخابراتی خصوصی برگزار شده در برزیل را ارزیابی میکند. سهم این مقاله مبتنی بر تلاش برای رسیدگی به مسئله نگران کننده اندازه گیری عملکرد سازمانی است خصوصا : (۱) چگونه می توان تفاوت میان دیدگاه ها و مقیاس ها بوجود آورد (و اغلب تضاد متقابل) (۲) اولویت بندی در میان آنها (۳) رسیدن به برخی از ارزیابی های ترکیبی و (۴) رتبه دهی سطح عملکرد از گزینه های تحت ارزیابی مقایسه ای است. مثال زندگی واقعی نشان می دهد این روش بر اساس توافق ساخت در میان مدیرانی استوار است که سود اضافی از روشنگری دانش خود به عنوان نتایج عملکرد کسب میکنند، در نتیجه در حال یک چشم انداز مشترک را توسعه داده، و یک حس روحی رفاقت را پرورش میدهند. مطالعه یک شرکت آمریکای لاتین نیز با این مورد مرتبط است، زیرا همانطور که توسط نری، هار و Requena بحث شد روند بین المللی شدن و گستردن اقتصاد در این منطقه دارای اثرات گسترده ای در شیوه های مدیریتی دارد. در این زمینه، ساختارهای رسمی مربوط به تدوین استراتژی و پیاده سازی به عنوان عناصر بنیادی برای شرکت های آمریکای لاتین از اواسط ۱۹۹۰s، پدیدار میشود. هنگامی که محیط سیاسی و اقتصادی داخلی با ثبات تر می شود، مانند مثال برزیل، سیاست های رسمی و غیر رسمی از ابزارهای تصمیم گیری بیشتر مفید میشوند. به طور خاص، تجزیه و تحلیل یک برنامه واقعی یکپارچه BSC و چارچوب AHP برای ارزیابی عملکرد، نمونه الگوی پیشرفت در شیوه های مدیریت برزیل است. بخش های زیر نشان دهنده ترتیب رتبه دهی عملکرد کلی از نواحی اجرایی بخش مالی شرکت مخابراتی برزیلی، با توجه به در نظر گرفتن (۱) درجه نسبی اهمیت چهار دیدگاه متمایز از عملکرد سازمانی (۲) درجه نسبی اهمیت شاخص های عملکرد در هر چشم انداز (۳) عملکرد نسبی مقایسه سه حوزه عملکردی بخاطر ترکیب وزنی شاخص های عملکرد و ابعاد است.