مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هدف گذاری و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزارهایی برای مدیریت استعداد

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۹ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M35

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هدف گذاری و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزارهایی برای مدیریت استعداد

عنوان انگلیسی:

Goal / target setting and performance assessment as tool for talent management

چکیده فارسی:

مدیریت استعداد به یک ناحیه از دغدغه های رو به رشد در صنعت و ادبیات تبدیل شده است، این مقاله به دنبال بررسی کارکردهای مدیریت استعداد و روندهایی است که باعث شکل گیری شرکت های تجاری موفق می شود. یک مورد مطالعه از بهترین کارکردها در مدیریت استعداد  با استفاده از بررسی های شخصی و بایگانی داده های مشترک سازمان دنبال شد. مواردی که تغییرات مدیریت استعداد را توصیف میکند در ابتدا از یک شرکت تولید فولاد آغاز شد. در این رابطه پیرامون هدف گذاری که جدیدا اجرا شده، مدیریت عملکرد و کارکردهای توسعه کارکنان شرکت بحث می شود. مورد تجزیه و تحلیل این طرح، شکاف های موجود در این سیستم ها را شناسایی میکند و به طور همزمان یک روش یکپارچه برای آن نشان می دهد.

واژه های کلیدی: مدیریت استعداد، هدفگذاری، مدیریت عملکرد، توسعه کارکنان

 ۱٫مقدمه

مراحلی شامل بحران مداوم و یا حتی دائم از چالش های جدی و یا نا آشنا برای موسسات وجود دارد. سرعت تکامل فن آوری ها، رقابت شدید جهانی، محدودیت های انرژی، تغییرات آب و هوایی، عدم قطعیت های سیاسی و بی ثباتی اقتصادی همه از ویژگی های محیط کسب و کار فعلی می باشند. سازمان ها از چندین طرح ابتکاری استراتژیک مانند گسترش، ادغام و اتحاد استفاده می نمایند. با این حال، یکی از عوامل که به عنوان یک اصل ثابت و اجتناب ناپذیر ظهور می نماید، نیاز به نیروی کار مناسب، آموزش دیده و ماهر، با انگیزه و بالاتر از همه نیروی کار فعال و با استعداد است. در این میان سازمان هایی که قادر به جذب و حفظ استعداد هستند به عنوان رهبران جهانی ظهور می یابند. رقابت و عدم در دسترس بودن کارکنان بسیار با استعداد و ماهر باعث شده که حفظ کارکنان با استعداد از اولویتهای مهم برای سازمان می باشد. به همین دلیل است که به مدیریت استعداد توجه زیادی در سالهای اخیر شده است.

مدیریت استعداد توسط مک کینزی ابداع شد و جنگ برای استعداد در شرکت – در گزارش خود از جنگ برای استعدادها- به عنوان یک راهبرد چالشی تجاری و محرک حیاتی عملکرد شرکت است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد