مقاله ترجمه شده ارزیابی سبک‌های رهبری در سازمان‌های دولتی: تحلیلی بر ادراک کارکنان دولتی

مشخصات محصول
قیمت:38000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1412

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Public Organization Review

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  ارزیابی سبک‌های رهبری در سازمان‌های دولتی: تحلیلی بر ادراک کارکنان دولتی

عنوان کامل انگلیسی:

Assessment of the Leadership Styles in Public Organizations: an Analysis of Public Employees Perception

چکیده فارسی:

کارکنان دولتی چگونه رهبران سازمان های دولتی را ارزیابی می کنند؟ ادبیات مرتبط با سازمان های دولتی از چارچوب رهبری تحول آفرین برای تحلیل سبک های رهبری و تأثیر آن بر سازمان دولتی استفاده کرده اند. با این حال، مطالعات اندکی در مورد ارزیابی سبک های رهبری در سازمان های دولتی و به طور خاص ارزیابی انجام شده توسط کارکنان دولتی موجود می باشد. این مقاله با هدف پر کردن شکاف موجود در ادبیات به تجزیه و تحلیل عواملی می پردازد که نحوه ارزیابی کارکنان از سبک‌های رهبری را در زمینه سازمان‌های دولتی، از طریق تحلیل نظرسنجی های FEV که در سال ۲۰۱۸ انجام شده اند، توضیح می‌دهند.

کلیدواژه ها رهبری تحول آفرین · سازمان های دولتی · سلسله مراتب · ادراک کارکنان دولتی

Abstract

How do public employees evaluate leaders in public organizations? Public Organization literature has applied the Transformational Leadership framework to analyze the styles of leadership and its impact on public organization. However, few studies have been conducted regarding the evaluation of the styles of leadership in public organizations, and specifically, the evaluation carried out by the public employees. The purpose of this paper is to fill the gap in the literature, analyzing the factors that explain how employees evaluate leadership styles in the context of public organizations, through the analysis of Federal Employment View (FEV) survey applied in 2018.

Keywords: Transformational leadership · Public organizations · Hierarchy · Public employees perception

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد