مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده استفاده از روش مقایسه دو به دو برای ارزیابی اولویت های رقابتی در زنجیره تامین

دسته بندی:

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 791 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M312

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده استفاده از روش مقایسه دو به دو برای ارزیابی اولویت های رقابتی در زنجیره تامین

عنوان انگلیسی:

Using the pairwise comparison method to assess competitive priorities within a supply chain

چکیده فارسی:

مزایای یکپارچگی دقیق و دستیابی به یک استراتژی مشترک در زنجیره تامین به طور گسترده ای، شناخته شده است و در میان سایر موارد ایجاد مزیت رقابتی، به دشواری انجام می شود.  دستیابی به این امر کاری دشوار است زیرا ابزارهای ارزیابی ثبات استراتژیک زنجیره تامین محدود است. هدف از این مقاله توصیف و نشان دادن این مساله است که چگونه روش مقایسه دو به دو را می توان مورد استفاده قرار داد تا به سازگاری (یا فقدان آن)، در میان چشم انداز اعضای زنجیره عرضه، با توجه به اهمیت اولویت های مختلف رقابتی از قبیل هزینه در مقابل انعطاف پذیری پی برد.  روشن کردن نقاطی که در آن تصمیم گیرندگان ارشد در مورد فرآیندهای ایجاد ارزش جاری در مقابل ایده آل موافق و مخالف هستند در زنجیره تامین دارای فواید عملی است. تصمیم گیرندگان در زنجیره تامین باید حداقل از تفاوت در نظرات آگاه باشند، اگر چه برای عملکرد بهینه زنجیره تامین تطبیق دادن و هماهنگ یودن این تفاوت ها توصیه می شود.

واژگان کلیدی : استراتژی زنجیره تأمین، روابط تأمین کنندگان، روش مقایسه دو به دو

۱– مقدمه

دیدگاه سنتی که با رقابت بین شرکت ها و یا محصولات همراه است، با این واقعیت جایگزین شده است که رقابت بین زنجیره های تامینی رخ می دهد که ارزش های مختلف را خلق می کند (Ketchen و Hult، ۲۰۰۷؛ لامبرت و Cooper، ۲۰۰۰؛ McCarter و Northcraft، ۲۰۰۷؛ Schnetzler SENNHEISER و Schönsleben، ۲۰۰۷). در نتیجه، ایده مشترک ایجاد ارزش باید به تمام روابط به هم پیوسته در زنجیره عرضه با هدف کلی ایجاد ارزش مطلوب برای مشتری نهایی اعمال شود – یک مسئله مهم و حساس برای کسانی که از مفهوم بازاریابی استقبال می کنند. تکرار زنجیره تامین دشوار است و در نتیجه اگر به خوبی اجرا شود میتواند یک مزیت رقابتی پایدار ایجاد نماید.

مشاهده رقابت به عنوان چیزی که بین زنجیره های تامین اتفاق می افتد اهمیت ثبات استراتژیک در میان اعضای تشکیل دهنده یک زنجیره تامین را افزایش می دهد. این دیگر مناسب به نظر نمی رسد که قابلیت های ایجاد ارزش یک شرکت را در انزوا و بدون توجه به سایر اعضای درگیر در فرایند ایجاد ارزش در نظر بگیریم.

برای به حداکثر رساندن ارزش کلی عملکرد، یک زنجیره تامین باید به شیوه ای پایدار در سراسر زنجیره (Jhonson، Scholes و Whittington، ۲۰۰۶ ) ایجاد گردد. هرچه سازگاری بین استراتژی های دنبال شده توسط اعضای تشکیل دهنده زنجیره، بیشتر باشد بهره وری عملکرد کلی کسب و کار (Andrews، ۱۹۷۱) بیشتر است. بنابراین، برای مثال، اگر در رهبری هزینه، استراتژی موقعیت یابی محصول نهایی در نظر گرفته شده است، همه کاربران در داخل زنجیره باید این دیدگاه را بپذیرند. در مقابل، بازارهای دارای جایجایی تکنولوژیکی مشخص، ممکن است اعضای زنجیره ای را ترجیح دهند که آغاز کننده، و یا آماده برای پاسخ دهی سریع به نوآوری های بالا یا پایین زنجیره باشند. در این مورد، محدود کردن هزینه ها را می توان مهم تر از توانایی شروع یا پاسخ دهی به نوآوری قلمداد کرد. متاسفانه، شرکت های شخصی، ممکن است روی بهینه سازی عملکرد خود به جای عملکرد کل زنجیره متمرکز شوند.  برای رسیدن به اینکه چه چیزی برای زنجیره تامین بهترین است نیاز به یک درک مشترک از اولویت های رقابتی است که در زنجیره ارزش ها را ایجاد میکنند.

چهار دهه پیش Skinner (1969) بر اهمیت انتخاب های استراتژیک در میان اولویت های مختلف رقابتی از جمله صرفه جویی در هزینه در مقابل نوآوری تاکید می کرد، البته تمرکز او در داخل شرکت ها بود.

از آنجا که شرکت ها نمی توانند در تمام اولویت ها، بهترین باشند وی از نیاز به اولویت بندی گزینه های در دسترس یک شرکت حمایت می کند. این پژوهش بر این فلسفه استوار است اما به کل زنجیره تامین اعمال می شود. مانند شرکت های شخصی، زنجیره تامین نمی تواند بر هر اولویت رقابتی اعمال شود، از این رو اولویت بندی مورد نیاز است. تنوع گسترده فلسفه ها در مورد آنچه برای تأکید پیشنهاد می دهند (به عنوان مثال، هزینه و یا نوآوری) منبع بالقوه ای از تنش میان اعضای زنجیره تامین است و به احتمال زیاد، علت پایین بودن عملکرد کلی از حد مطلوب است. از این رو، شناسایی و جداسازی این دیدگاه های متضاد، تاثیر عملی روشنی دارد. متاسفانه، اندک وسیله ای برای انجام این کار وجود دارد.

هدف از این مطالعه این است که نشان دهد که چگونه روش مقایسه دو به دو(PCM) را می توان برای ارزیابی ثبات استراتژیک در زنجیره تامین مورد استفاده قرار داد. PCM را برای فاش کردن زمینه های توافق و عدم توافق در مورد اهمیت اولویت های مختلف رقابتی که ایجاد ارزش را هدایت می کنند مورد استفاده قرار داد. مطالعه موردی زنجیره تامین در صنعت بسته بندی مواد غذایی برای مقاصد روشنگر ارائه شده است.  PCM برای استخراج نظرات مدیریت ارشد در هر یک از اعضای زنجیره تامین در مورد چگونگی ایجاد ارزش در زنجیره تامین و نیز اینکه چه ارزشی باید ایجاد شود مورد استفاده قرار می گیرد. این دو دیدگاه، که نیاز به توافق در داخل و یا در سراسر شرکت ندارد، مبنایی را برای تجزیه و تحلیل عمیق از ثبات استراتژیک در زنجیره تامین ارائه می کند.