مقاله ترجمه شده آیا سرمایه گذاری های خارجی ارزش شرکت و عملکرد شرکت را بهبود می بخشد؟

دسته بندی: -

قیمت: 47000 تومان

تعداد نمایش: 430 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H538

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research in International Business and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  آیا سرمایه گذاری های خارجی ارزش شرکت و عملکرد شرکت را بهبود می بخشد؟ شواهدی از ژاپن

عنوان کامل انگلیسی:

Do foreign investments increase firm value and firm performance? Evidence from Japan

چکیده فارسی:

از آنجا که شواهد تجربی در مورد تأثیر بین المللی سازی بر عملکرد شرکت هنوز مبهم است ، ما مجددا به بررسی این سؤال می پردازیم که آیا سرمایه گذاری های خارجی باعث بهبود ارزش شرکت و عملکرد شرکت می شوند. با استفاده از یک نمونه پانل از شرکتهای سهامی عام در ژاپن طی دوره ۱۹۹۰-۲۰۱۶ ، دریافتیم که سرمایه گذاری های خارجی رابطه منفی با ارزش شرکت دارند. علاوه بر این ، سرمایه گذاری های خارجی در افق های کوتاه و بلند با عملکرد شرکت رابطه منفی دارند. علاوه بر این ، به نظر می رسد که سرمایه گذاری های خارجی رشد درآمد را کاهش می دهد اما هیچ اثری در بهره وری شرکت ندارد ، این  نشان می دهد که افزایش سرمایه گذاری های خارجی لزوماً باعث افزایش رشد درآمد یا بهره وری شرکت نمی شود.

کلید واژگان: ارزش شرکت ، عملکرد شرکت ، سرمایه گذاری های خارجی ، ژاپن ، استراتژی

Abstract

As empirical evidence on the impact of internationalization on firm performance remains unclear, we revisit the question of whether foreign investments enhance firm value and firm performance. Using a panel sample of publicly listed firms in Japan during the 1990–۲۰۱۶ period, we find that foreign investments are negatively associated with firm value. In addition, foreign investments are negatively related to firm performance at short- and long-horizons. Furthermore, foreign investments appear to reduce revenue growth but have no effect on firm efficiency, suggesting that simply increasing foreign investments does not necessarily enhance revenue growth or firm efficiency.

Keywords: Firm value, Firm performance, foreign investments, Japan, Strategy