مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزش برند های دارای برچسب خصوصی برای مصرف کنندگان

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 733 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۷ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M355

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزش برند های دارای برچسب خصوصی برای مصرف کنندگان ایالات متحده: یک ارزیابی موضوعی و عینی

عنوان انگلیسی:

The value of private label brands to U.S. consumers: An objective and subjective assessment

چکیده فارسی:

در این مطالعه با دو رویکرد به بررسی ارزش علایم تجاری بخش خصوصی برای مصرف کنندگان پرداخته ایم: اول، ارزیابی موضوعی ارتباط دریافتی بین قیمت و کیفیت برند بخش خصوصی (PL) و محصولات برند ملی (NB) بر مبنای پاسخ های ارزیابی مدّنظر بوده و دوم معیارهای عینی قیمت و کیفیت برچسب های خصوصی و برندهای ملی ای که به وفور در ایالات متحده یافت می شوند، مورد توجه قرار گرفته اند. عموماً قیمت به عنوان علامتی دالّ بر کیفیت برای برند ملی قلمداد می شود ولی در مورد برچسب خصوصی صدق نمی کند و حاکی از آن می باشد که اطلاع رسانی به مصرف کننده همگام با بهبود کیفیت برچسب خصوصی صورت نمی پذیرد. ارزیابی عینی فاصله کیفی موجود بصورت پتانسیلی بین PL ها و NB ها نشان دهنده آن است که پرداخت در ازای کیفیت NB های مشاهده شده در گذشته بصورت قابل توجهی از بین رفته است. در واقع مصرف کنندگان در میان برچسب های خصوصی به دنبال قیمت های پایین تر می باشند. در عوض، قیمت های بالاتری که برای برندهای ملی می پردازند، در انطباق با برآورد پرداخت قیمت حقیقی مربوط به آن می باشد.

کلمات کلیدی: برچسب خصوصی، برندهای ملی، قیمت، کیفیت، ارزش، مصرف کنندگان.

  1. ۱. مقدّمه

امروزه نام های تجاری بخش خصوصی به عامل جدایی ناپذیری از بازار خرده فروشی بدل شده اند که بطور قابل توجهی جای خود را در بازارهای غرب باز کرده اند و سهم آنها در کشورهای متعدد اروپائی برابر ۴۰ درصد می باشد (طبق آمارهای موجود تا سال ۲۰۱۲ برگرفته از اتحادیه تولیدکنندگان برندهای خصوصی- PLMA). در واقع PLMA گزارش نموده است که در رده بندی های خاصی از محصولات در برخی کشورها این میزان به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. سطوح ثابت رشد PL در اغلب بازارها برای PLMA توسط نیلسن پیگیری می شود (که شامل ایالات متحده نیز است که میزان نفوذ آرم های مذکور در آنجا به ۲۵ درصد رسیده است) و نشان می دهد که PL تا چه حد برای خرده فروشان حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق، ما درصدد تعیین ارزش PL برای صرف کنندگان ایالات متحده هستیم که در آنجا PL های بسیاری به لحاظ کیفیت و قیمت به مراحل متعددی از ترّقی دست یافته اند.

به نظر می رسد که برندهای بخش خصوصی از ارزش قطعی برای مصرف کنندگان برخوردار هستند. طبق PLMA، بررسی صورت گرفته در سال ۲۰۱۱ از فروشندگان اروپائی نشان داده است که یک سوم از آنها اقدام به خرید برندهای بیشتر فروشگاهی نموده اند. همچنین طبق PLMA، یک بررسی دیگر در سال ۲۰۱۱ و در میان مصرف کنندگان ایالات متحده حاکی از آن بوده است که ۳۹ درصد این افراد یک برند فروشگاهی را توصیه می کنند. از این رو به درستی می توان چنین متصور شد که رشد PL به عنوان یک مولفه مهم در خرید بسیاری از مصرف کنندگان ادامه خواهد یافت. از جمله موارد مربوط به تصمیمات خرید مشتریان می توان به فاکتورهای کیفیت و قیمت برچسب خصوصی اشاره نمود که به ویژه با توجه به برندهای ملی (NBها) مطرح می باشد. در این تحقیق اقدام به برشماری ارزش PLها می نمائیم که در وهله اول توسط بررسی ارتباط عینی قیمت – کیفیت PLها به نسبت NBها صورت گرفته و دوم از طریق بررسی تصورات موضوعی مصرف کنندگان در مورد این ارتباط صورت می پذیرد. به ویژه بر روی پرداخت قیمت واقعی یا عینی مربوط به خرید NBها و نیز قصد خرید مصرف کننده و پرداخت قیمت های مذکور برای منافع تلویحی آنها تأکید خواهیم داشت.