مقاله ترجمه شده آیا ارتقاء محوری و اجتناب محوری بر خرید تکانشی تأثیر می‌گذارند: نقش تنظیم خلق و خو، ارزش‌های خرید و تمایل به خرید تکانشی

مشخصات محصول
قیمت:53000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۲ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1373

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Retailing and Consumer Services

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  آیا ارتقاء محوری و اجتناب محوری بر خرید تکانشی تأثیر می‌گذارند: نقش تنظیم خلق و خو، ارزش‌های خرید و تمایل به خرید تکانشی

عنوان کامل انگلیسی:

Do promotion and prevention focus influence impulse buying: The role of mood regulation, shopping values, and impulse buying tendency

چکیده فارسی:

محققان پیشین مشاهده کرده‌اند که خلق و خوی یک مصرف‌کننده نقش مهمی در افزایش تکانشگری(جوگیری) دارد که منجر به خرید تکانشی می‌شود. ادبیات مربوط به رفتارهای انگیزشی خریداران به شدت تأثیر این ویژگی‌ها و ساختارهای تنظیم خلق و خوی را بر ارزش‌های خرید فردی اثبات کرده است. مطالعه حاضر یک تلاش پیشرو برای ارائه یک مدل جامع است که سه پیش بینی کننده اصلی (انگیزه، خلق و خو و ارزش) رفتار خرید که بر تصمیمات خرید مصرف کننده تأثیر می گذارند، را شامل می شود. این مقاله به طور تجربی ارتباط بین تنظیم محوری (انگیزه‌های ارتقا محوری و اجتناب محوری)، تنظیم خلق و خو (نظارت بر خلق و خو، وضوح خلق و خو و اصلاح خلق و خو)، ارزش‌های خرید (لذت‌جویانه و سودمندانه)، و رفتار خرید تکانشی را بررسی می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که دو انگیزه تنظیم محوری بر وضوح خلق و خو تأثیر می‌گذارند. اصلاح خلق و خو و نظارت بر خلق و خو بر ارزش خرید لذت جویانه تأثیر می‌گذارد، که تأثیر معناداری بر تمایل خرید تکانشی مصرف‌کنندگان دارد. این مقاله با نتیجه گیری نظری و عملی، محدودیت‌ها و بحث در مورد حوزه های بالقوه برای تحقیقات آتی به اتمام می رسد.

کلید واژه ها: نظارت بر خلق و خوی ،وضوح خلق و خوی ،اصلاح خلق و خوی ،تنظیم محوری ،ارزش خرید لذت جویانه، ارزش خرید سودمندانه ،خرید تکانشی ،تمایل به خرید تکانشی

Abstract                                                                                                     

Earlier researchers have observed that an individual consumer’s mood plays a significant role in increasing the impulsiveness, which leads to impulsive buying. The literature on shoppers’ motivational traits has profoundly acknowledged the impact of these traits and mood regulation constructs on individual shopping values. The present study is a pioneer attempt proposing a comprehensive model, which incorporates three main antecedents (motivation, mood and value) of buying behaviour that influence the consumer purchasing decision. The paper empirically explores the liaison between the regulatory focus (promotion-focused and prevention-focused motivations), mood regulation (mood monitoring, mood clarity and mood repair), shopping values (hedonic and utilitarian), and impulsive buying behaviour. The outcomes suggest that two regulatory focus motives influence mood clarity. Mood repairing and mood monitoring impact hedonic shopping values, which has a substantial impact on consumers’ impulsive buying tendency. The paper closes with theoretical and practical inferences, limitations, and discussion on the potential scope for future research.

Keywords: Mood monitoring, Mood clarity, Mood repair, Regulatory focus, Hedonic shopping value, Utilitarian shopping value, Impulse buying, Impulse buying tendency

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد