مقاله ترجمه شده : تأثیر ارتباطات بازاریابی بر وضعیت مالی شرکت

مشخصات محصول
قیمت:13000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۳  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: M679

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تأثیر ارتباطات بازاریابی بر وضعیت مالی شرکت – یک مورد از صنعت خودرو

عنوان انگلیسی:

The Influence of Marketing Communication on Financial Situation of the Company – A Case from Automobile Industry

چکیده فارسی:

ارتباطات بازاریابی روشی است برای ارائه اطلاعات موردنیاز به مشتریان، در بهترین حالت و سریعترین و کارآمدترین شکل . ارتباطات بازاریابی خوب در شرکت می تواند موجب افزایش تعداد مشتریان  شود که غالیا عامل مهمی در افزایش فروش می باشد . با این حال، میزان هزینه ها با تبدیل ایده بازاریابی (با استفاده از کانال و ابزارهای ارتباطی بازاریابی) به شکل نهایی که مشتریان را دربر می گیرد، مرتبط هستند  هدف این مقاله استفاده از دانش ارتباطات بازاریابی شرکت خودروسازی Tesla Motors ، به منظور کسب اطلاعات در مورد کانال های ارتباطی کارآمد و ابزارهای بازاریابی می باشد که در حال حاضر در این شرکت استفاده می شود. ما رابطه استراتژی بازاریابی را در مقایسه با وضعیت مالی مشاهده می کنیم که شامل ویژگی های مالی از کانال ها و ابزارهای ارتباطی است. نویسندگان با استفاده  از مورد Tesla Motors  ارتباطات بازاریابی کارآمد را در محیط کنونی پیشنهاد می کنند که شامل این دو مورد هستند: ۱) کارآمد از دیدگاه های مالی، ۲) سودمند در رابطه با ایجاد روابط با مشتری

کلمات کلیدی: بازاریابی؛ ارتباطات بازاریابی، امور مالی، بیانیه سود، حمل و نقل، تسلا.

Abstract

Marketing communication is a way how to provide selected information to customers, ideally with the fastest and in the most efficient form. Well set marketing communication of the company can presume the increment in the number of its customers which is often the significant factor of increase in sales. However, costs are linked with transforming marketing idea (using selected marketing communication channel and tool) into the final form which address customers. The goal of this paper is to use knowledge from the marketing communication of automobile company Tesla Motors, Inc. in order to gain information about efficient communication channels and tools which are currently used. We observe the relation of marketing strategy compared to financial situation, respectively financial characteristics. of selected communication channels and tools. Using real case of Tesla Motors authors suggest recommendations of efficient marketing communication in current environment as: a) effective from financial perspective b) beneficial in terms of building relationships with customer

Keywords: marketing; marketing communication, finance, income statement, transport, Tesla.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد