مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: تاثیر ادغام مشتری بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M67

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: تاثیر ادغام مشتری بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن- توسعه ی یک چارچوب مفهومی

عنوان انگلیسی:

Impact of customer integration on project portfolio management and its success—Developing a conceptual framework

چکیده فارسی:

تعداد فزاینده ای از پروژه های شرکت جهت همترازی استراتژیک و استفاده کارآمد از منابع ، نیاز به مدیریت جامع (مدیریت پورتفولیوی پروژه) دارند.

به موازات آن ، شرکت ها با مشتریانی روبرو هستند که خواستار ارزش بالاتر هستند و ایجاد ارزش مشترک با مشتریان یک عامل کلیدی موفقیت شرکت در آینده در نظر گرفته می شود.

با ترکیب تحقیقاتی در زمینه های بازاریابی و PPM برای اولین بار ، تحقیق حاضر پیشنهاد ادغام مشتری در مدیریت پورتفولیوی پروژه را ارائه می دهد.

اینجانب چارچوبی را توسعه داده ام که توصیف کننده ی تأثیر تلفیق مشتری در مدیریت پورتفولیوی پروژه به عنوان واسطه ای در ” ارزش رابطه ” (relationship value) است.

بعلاوه ، این مطالعه سایر جنبه های مرتبط با ادغام مشتری بر سطوح پورتفولیوی پروژه را توصیف می کند و به شناسایی ارتباطات و تعاملاتِ میان وظیفه ای (Cross-functional integration) تلفیق پورتفولیوی مشتری در فرآیند PPM می پردازد.

یافته ها و محدودیت ها در این مطالعه مورد بحث قرار گرفته اند و انجام مطالعات دیگر در این حوزه پیشنهاد می شود.

کلید واژه ها :

پورتفولیوی پروژه                                   Project Portfolio

مدیریت پورتفولیوی پروژه                     Project portfolio management

یکپارچه سازی(تلفیق) مشتری                 Customer integration

موفقیت پورتفولیوی پروژه                      Project portfolio success

مدیریت ارتباط با مشتری                         CRM(Customer Relationship Management)

مقدمه

پروژه ها در همه جا در محیط کسب و کار امروز وجود دارند و اهداف گوناگونی را در بر می گیرند:

توسعه و بازاریابی محصولات و خدمات جدید ، تغییر فرآیندهای داخلی ، یا پیاده سازی استراتژی کسب و کار.

فعالیت های مربوط به پروژه قسمت بزرگی از فعالیت ها و بودجه شرکت ها را از آن خود کرده است و دورنماهای پروژه پیچیده تر شده است. یک مدیریت پروژه واحدِ مؤثر و کارآمد ، دیگر برای رسیدن به موفقیت کافی نیست بلکه یک مدیریت ساختار یافته و فعال بر دورنمای پروژه ، برای رقابتی ماندن لازم است .(Elonen and Artto,2003)

وظیفه مدیریت پورتفولیوی پروژه (PPM) ، انجام مجموعه ای از پروژه ها تحت حمایت مالی یک سازمان خاص است ،که به موجب آن  پروژه ها منابع کمیاب را تقسیم کرده و بر سر آن رقابت می کنند .(Archer and Ghasemzadeh,1999)

PPM را می توان بعنوان مجموعه ای از شیوه های کسب و کار در نظر گرفت که پروژه ها را با سایر فعالیت های کسب و کار ادغام می کند که شامل فعالیت های کلیدی مانند تصمیم گیری در حوزه اولویت بندی پروژه ها ، اضافه کردن پروژه ها به پولتفولیو و یا کاستن از آن و نحوه تخصیص منابع به آنها . (Dammer and Gemunden,2006)

بطور موازی ، شرکت ها با مشتریانی مواجه اند که خواستار فعالیت های ایجاد کننده ارزش افزوده اند مانند : توسعه محصول مشترک ، تأمین منابع مالی ، و یا خدمات مشاوره ای .

شرکتها ، مفاهیم و فرآیند هایی را مانند مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یا مدیریت حساب کلیدی(Key account management) را برای ارتباط  نزدیکتر با مشتری و خدمات بهتر معرفی نموده اند تا هم برای مشتری و هم برای شرکت ارزش بیافرینند. بعلاوه ، اولویت بندی مشتری و مدیریت پورتفولیوی مشتری چه در پژوهش و چه در عمل توجه زیادی را دریافت نموده است .

پورتفولیوی یک مشتری باید با مشارکت ارزشِ مشتریان درون پورتفولیویِ ارتباطی مدیریت شود نه اینکه صرفا یک مشارکت ارزشی با شرکت آن هم به تنهایی صورت پذیرد.

(Homburg et al,2009)

با این حال ، بهینه سازی پورتفولیوی فرد لزوما به بهینه سازی عملکرد کلی کسب و کار نمی انجامد و یک همترازی و توازن بین پورتفولیوی های مختلف مورد نیاز است .(Tikkanen et al,2007)

محققان و پژوهشگران ، ادغام مشتری را یک عامل موفقیت حیاتی در سطح یک پروژه واحد می  دانند ، بخصوص در پروژه های توسعه ی محصول جدید(NPD) ، این عامل مورد توجه بسیار زیادی واقع شده است . بعلاوه ، تحقیق پیش رو ارزش آفرینی مشارکتی را پیشنهاد می دهد مانند: توجه به مشتری در فرایند ایجاد ارزش ، اولویت بندی نقطه نظرات مشتریان و بهبود شناخت انتظارات و احتیاجات مشتری .  (Lusch and vargo,2006;Payne et al,2008)

علیرغم این گزاره ها برای تغییر تمرکز بسمت مشتری ، ادغام مشتری تاکنون در سطح پورتفولیوی پروژه در مرکز توجه نبوده است. در بین اهمیت رو به رشد PPM و روند رو به رشد تمرکز بر مشتری ،  حلقه ای گمشده وجود دارد . بطور ضمنی ، مشتری در اهداف پروژه های واحد دارای نقش بوده است اگرچه این سوال بطور عمیق بررسی نشده است که آیا مشتری باید در تنظیم پورتفولیوی پروژه ایفای نقش کند یا خیر و اگر جواب مثبت است ، چه نقشی را باید عهده دار شود ؟

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد