مقاله ترجمه شده : ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۰  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M758

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه

عنوان انگلیسی:

Integration of Constructability and Project Risk Management

چکیده فارسی:

این تحقیق مربوط به دنیای EPC (مهندسی، تامین کالا ، ساخت و اجرا) و مگا پروژه ها (پروژه های خیلی بزرگ) می باشد. تمرکز اصلی بر روی دو رشته است: مدیریت ریسک و ساخت پذیری. یک مدل ادغام نوآورانه با هدف پر کردن شکاف های موجود برای پشتیبانی از یک فرایند تصمیم گیری ساختاری و تسهیل ادغام دو رشته با رویکرد و توانایی های مختلف اما با هدف مشترک پیشنهاد شده است. : موفقیت مگا پروژه. اعتبارسنجی مدل با استفاده از یک تحلیل هزینه/سود بر روی ۴ مورد مطالعاتی از یک پیمانکار EPC انجام شده است (Saipem SpA).

Abstract

The research concerns the EPC world and Mega-Projects. The focus is on two disciplines: Risk Management and Constructability. An innovative integration model is proposed, aiming to bridge the existing gaps, to support a structured decision-making process and to facilitate the integration of the two disciplines characterised by different approaches and competences, but with a common target: the megaproject success. The validation of the model is carried out by mean of a cost/benefit analysis on four case studies of an EPC contractor (Saipem SpA).

Keywords : EPC contractor, Construction, Integration, Constructability ,Project risk management

Introduction

Nowadays EPC contractors have to deal with increasingly complex projects, characterized by fragmented and articulated processes. The development of appropriate tools and techniques is necessary to make the project management efficient and to avoid waste in terms of time and resources. Othman (2011) states that most of these problems can be overcome by implementing procedures that focus on techniques for the improvement of project quality and efficiency. In particular, the main arguments of this research are. Academics and practitioners have explored Project Risk Management (from now on PRM) and Constructability (two disciplines largely adopted by EPC contractors since the 90s) separately, but there is a big gap on their integration.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد