مقاله ترجمه شده اخلاق کمی سازی یا کمی سازی اخلاق؟

مشخصات محصول
قیمت:37000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۷   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1193

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Futures

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  اخلاق کمی سازی یا کمی سازی اخلاق؟

عنوان کامل انگلیسی:

Ethics of quantification or quantification of ethics?

چکیده فارسی:

با مشاهده ویژگی های اخلاقی مشترک در موارد مختلف کمی سازی ، می توان اطلاعاتی را بدست آورد. در حالی که اخلاق الگوریتم ها در حال حاضر به عنوان یک مسئله ضروری شناخته می شوند ، نگرانی های مشابه به راحتی می تواند با استفاده از معیارها ، استنباط آماری و مدل سازی ریاضی همراه باشد. با بررسی این ویژگی های مشترک ، می توان استراتژی های مقابله ای را برای مقابله با هرج و مرج های  محاسباتی ، تثبیت معیارها و سوء استفاده های آماری، بکار گرفت.

واژه‌های کلیدی: اخلاق الگوریتم ها ، معیارها ، مدل سازی آماری ، مدل سازی ریاضی ، NUSAP ، حسابرسی حساسیت

Abstract

Something can be gained by looking at common ethical features of different instances of quantification. While ethics of algorithms is perceived at present as an urgent issue, similar concerns can easily be associated to the use of metrics, of statistical inference, and of mathematical modelling. By reviewing these common features, strategies of resistance can be imagined to cope with computational dystopias, metrics fixation and numerical abuse.

Keywords: Ethics of algorithms, Metrics ,Statistical modelling, Mathematical modelling, NUSAP ,Sensitivity auditing

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد