مقاله انگلیسی ترجمه شده علم اخلاق در استفاده از فناوری اطلاعات و نرم افزار

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 447 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۴

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M102

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده علم اخلاق در استفاده از فناوری اطلاعات و نرم افزار

عنوان انگلیسی:

Ethics in Information Technology and Software Use

چکیده فارسی:

در طول چند سال گذشته درباره دزدی نرم افزار و استفاده غیر قانونی یا نامشروع از فناوری اطلاعات و نرم افزار نگرانی هایی ابراز می شود که رسانه های جمعی و ادبیات آزاد گواهی بر آن بوده است. مولفان در طی اینکه وظایف محول شده دانشگاهی خود را انجام می دهند، به مقایسه مشاهدات علمی خود از تجارب کلاسی در رابطه با اخلاق در استفاده از نرم افزار و فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی اقدام نموده اند.

به طور کیفی و حکایت گونه، این اشکار شده است که بسیاری از دانشجویان و نه اکثر آنها، درباره چیستی رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی در این حوزه ها ادراکات نادرستی داشته اند. واضح است که هر کسی می تواند بگوید که اگر دانشجویان دانشگاه درباره آنچه که رفتار مناسب و نامناسب را تشکیل می دهد نامطمئن باشند پس این عدم اطمینان بعد از فارغ التحصیلی به فضای کار کشانیده خواهد شد. به علاوه، اگر آنها در فضای کار آموزشی من باب علم اخلاق به عنوان جزئی از طرح متمایل سازی کارکنان جدید فراهم نیاید، هر کسی می تواند پتانسیل تخلفات غیرعمد و نقض حق انحصاری آثار (کپی رایت) و قانون در آن زمینه را مطرح کند.

این مطالعه در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسی انجام شده است تا از نگرش ها و ادراکات آنها اطلاع یافه شود و بعضی از مسائل مربوط به علم اخلاق فهمیده شود. یک پرسشنامه ۱۱ بیانیه ای مورد استفاده قرار گرفته است تا رفتارهای فراگیر ولی به طور یحتمل غیر اخلاقی (یا مطمئنا مشکوک) توصیف شوند که در محیط های دانشگاهی و تجاری حاکم هستند. از هر پاسخگو خواسته می شود تا به  هر بیانیه دو بار پاسخ دهد (یک مرتبه برای “خود” و یک مرتبه برای “همکاران “) بر روی یک مقیاس ۵ گزینه ای ارزیابی کند که در ان مقیاس، عدد ۵ خیلی اخلاقی، عدد ۳ بی طرف ،و عدد ۱ خیلی غیر اخلاقی است.

بیانیه ها به گونه ای به عبارت در امده اند که نمرات پایین تر به ان ابزار با پاسخ هایی اخلاقی تر مرتبط باشند. ساختار دو قسمتی پرسشنامه به منظور جویا شدن پاسخ هایی صادقانه تر طراحی شده است. درس امیدوار کننده از این مطالعه این بود که نمونه کلی و نمونه های جانبی آن، هیچ کدام از ۱۱ رفتار را به صورت “اخلاقی” و “خیلی اخلاقی ” مد نظر قرار نداده بودند. این نیز امیدوار کننده بود که بگوییم نمونه کلی و همه نمونه های جانبی آن رفتار هایی را که مرتبط با حریم خصوصی فرد، دارایی فرد، و دزدی های عیان هستند را “خیلی غیر اخلاقی” ارزشیابی کرده بودند. این نشان می دهد که قضاوت های معنوی و از سر پاکدامنی حاکم هستند. درس ناامیدکننده این بود که رفتارهای مرتبط با استفاده از دارایی های شرکت به عنوان”بی طرف” یعنی نه اخلاقی و نه غیر اخلاقی مد نظر قرار گرفته بود. این یافته ها بیان کننده ابهام و فقدان شفافیت و قطعیت در ادارات و فضاهای کاری در رابطه با علم اخلاق در استفاده از نرم افزار و فناوری اطلاعات است. مطالعه جاری بیان می دارد که تحقیق های بیشتری در این زمینه نیاز است که انجام شوند تا مسائل را تعریف و شفاف سازی کنند، که به نوبت خود می تواند مبنایی را برای برنامه هایی حاصل آورد تا این وضعیت را اصلاح یا حداقل بهتر کنند.

اصطلاحات کلیدی: علم اخلاق، جنسیت، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان کارشناسی، فناوری اطلاعات، محرمانه بودن نرم افزار، نظر سنجی، رفتار غیر اخلاقی .

۱٫مقدمه

مولفان در طی انجام دادن وظایف محوله دانشگاهی به مقایسه مشاهدات علمی حاصل از تجارب کلاسی که در رابطه با علم اخلاق در استفاده از نرم افزار و سیستم های اطلاعاتی بود اقدام کردند.به طور کیفی و حکایت گونه این آشکار شد که بسیاری از دانشجویان،اگر نگوییم اکثر آنها، درباره چیستی رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی ابراز شده در این حوزه ها ادراکات نادرستی داشته اند.واضح است که هرکسی می تواند بگوید که اگر دانشجویان دانشگاه درباره آنچه که رفتارهای مناسب و نامناسب را تشکیل می دهند نامطمئن باشند پس انها این عدم اطمینان را بعد از فارغ التحصیلی به فضاهای کاری خواهند کشاند. این واضح است که رفتارهای غیراخلاقی تاکنون در فضاهای کاری وجود داشته اند. برای مثال ، در نظر سنجی که در سال ۱۹۹۸ درباره اخلاق در میان ۱۰۰۰ کاربر امریکایی از فناوری اطلاعات صورت گرفت ۴۵% از پاسخگویان به رفتارهای غیراخلاقی اعتراف کردند در حالی که ۱۳% از انها به رفتارهای خیلی غیراخلاقی اعتراف نمودند (Computerworld 37). با این حال نظرسنجی دیگری که درسال ۱۹۹۸ از ۷۲۶ کارگر آمریکایی انجام شد نشان داد که ۲۳% از پاسخ گویان به رفتار های خیلی غیراخلاقی اعتراف نمودند(information Security 12).