مقاله ترجمه شده اخلاقیات کسب و کار، مسئولیت اجتماعی شرکت و نگرش های برند

دسته بندی:

قیمت: 31000 تومان

تعداد نمایش: 298 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:   ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M891

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  اخلاقیات کسب و کار، مسئولیت اجتماعی شرکت و نگرش های برند: یک مطالعه اکتشافی

عنوان کامل انگلیسی:

Business ethics, corporate social responsibility, and brand attitudes: An exploratory study

چکیده فارسی:

درک اهمیت نسبی اخلاقیات کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در تعیین نگرش های برند ،مهم می باشد. با این حال، در تحقیقات پیشین، کم کاری هایی در تفاوت قائل شدن بین نگرش نسبت به اخلاقیات کسب و کار و CSR وجود داشته است. این تحقیق به بررسی مطالعات مرتبط با برند-مشتری در زمینه اخلاقیات کسب و کار و مسئولیت اجتماعی می پردازد و یک مطالعه را برای ارزیابی نگرش های مشتری انجام می دهد. چهار سناریو درباره تغییرات در رفتارهای شرکت مربوط به رفتار مثبت و منفی مسئولیت اجتماعی مشتری و اخلاقیات کسب و کار را ارائه می دهد. نتایج حاصل از  مطالعه ی یک پانل ۳۵۱ نفری ، بینش جدیدی در مورد انتظارات مشتری و درک CSR شرکت و رفتار اخلاقیات کسب و کار ارائه می دهد. ما نتیجه گرفتیم که هرچند که نگرش های CSR همچنان مهم می باشد، با این حال مشتریان، اخلاقیات کسب و کار را به عنوان یک رفتار مهم در درک خود از نگرش های برند به حساب می آورند.

کلیدواژگان: نگرش برند، انتظارات مسئولیت اجتماعی مشتری، انتظارات اخلاقیات کسب و کار

Abstract

It is important to understand the relative importance of business ethics and social responsibility in determining brand attitudes. However, there has been a failure in prior research to differentiate between attitudes toward business ethics and CSR. This research reviews customer-brand research related to business ethics and social responsibility and conducts a study to evaluate customer attitudes. Four scenarios offer variations in company behaviors related to positive and negative conduct of customer social responsibility and business ethics. Study findings from a panel of 351 respondents provide new insights related to a customer’s expectations and perceptions of company CSR and business ethics behavior. We conclude that although CSR attitudes remain important, customers value business ethics as a critical behavior in their perceptions of brand attitudes

Keywords: Brand attitude ,Expectations of customer social responsibility ,Expectations of business ethics