مقاله انگلیسی ترجمه شده استفاده از تجزیه و تحلیل اختراع مبتنی بر عملکرد برای شناسایی حوزه های بالقوه کاربرد تکنولوژی جهت انتقال تکنولوژی

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۱۷  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M477

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده استفاده از تجزیه و تحلیل اختراع مبتنی بر عملکرد برای شناسایی حوزه های بالقوه کاربرد تکنولوژی جهت انتقال تکنولوژی

عنوان انگلیسی:

Using function-based patent analysis to identify potential application areas of technology for technology transfer

چکیده فارسی:

تحت پارادایم نوآوری باز، شناسایی حوزه های کاربرد تکنولوژی هایی که در داخل توسعه یافته اند، برای بیشینه کردن مزایای آنها مهم است. با اینحال، خیلی از شرکتها برای شناسایی فرصتی جهت کاربردهای دیگر با شکست مواجه شده اند. دلیل اصلی این است که شرکتها درک کافی را از کاربردهای بالقوه تکنولوژی هایشان ندارند، زیرا صنایع مختلف از تکنولوژی های خیلی متفاوت و واژه های تکنولوژیکی متنوعی استفاده می کنند. با اینحال، تکنولوژی ها می توانند با صنایع خارج از طریق تحلیل آنها از دیدگاه های اساسی مرتبط شوند، زیرا کارکردهایی که در صنایع مختلف استفاده می شوند عموما به هم شبیه اند. بنابراین، این مقاله یک تحلیل اختراع مبتنی بر کارکرد را در جهت شناسایی حوزه های کاربردی بالقوه یک تکنولوژی ارائه می کند. در کل، تکنولوژی ها در یک اختراع برای استفاده در یک صنعت خاص ایجاد شده اند، و بنابراین یک اختراع می تواند در یک صنعت خاص رده بندی شود. با شناسایی اختراعاتی که شامل یک کارکرد خاص می باشند، صنایعی که از از آن کارکرد استفاده می کنند می توانند شناسایی شوند. صنایعی که در آنها اهمیت کارکرد نسبتا بالاست می توانند بعنوان حوزه هایی که در آنها تکنولوژی هایی که کارکرد را تکمیل می کنند پتانسیل کاربردی شدن دارند، شناسایی شوند، و شاخص هایی را جهت ارزیابی اهمیت نسبی کارکرد در هر صنعت پیشنهاد دهند. نهایتا، مزیت کاربردی روش پیشنهادی بوسیله شناسایی حوزه های بالقوه که در جریان کاهش تکنولوژی می توانند کارا باشند، مورد بررسی قرار گفت.

واژگان کلیدی: نوآوری باز، حوزه های کاربرد تکنولوژی، تحلیل اختراع، شباهت کاربردی

۱٫مقدمه

هیچ شکی نیست که تحقیق و توسعه (R&D) مهمترین روش جهت بدست آوردن توانایی های تکنولوژیکی یک سازمان است، بویژه یک سازمان مبتنی بر تکنولوژی. در گذشته، سازمانها کاملا بر مبنای فعالیتهای R&D داخلیشان تکیه می کردند تا تواناییهای لازم را کسب کنند، و این روش موثری جهت کسب و حفظ مزیت رقابتی انحصاری در بازار بود. با اینحال، در محیط تکنولوژیکی پویای در حال تغییر فعلی، یک سازمان منحصر بفرد نمی تواند از عهده توسعه کامل برآید و همه تکنولوژیهای لازم را در اختیار داشته باشد و بنابراین انتخابی ندارد اما بدست آوردن یک بخش عمده از تکنولوژیها از منابع خارجی ممکن است (بل، ۲۰۰۹؛ پراهالاد و همل، ۱۹۹۰؛ راش، بسانت، و هابدی، ۲۰۰۷). این وضعیت منجر به یک انتقال پاردایم نوآوری از نوآوری بسته به نوآوری باز می شود (چسبروگ، ۲۰۰۳).

تحت پارادایم نوآوری باز، شرکتها تلاش می کنند تا نه تنها تکنولوژی ها را از خارج بدست بیاورند، که در حال حاضر توسعه یافته و بنابراین بتوانند به سرعت بدون خطر شکست R&D آنها را بکار گیرند، بلکه مزیت انتقال تکنولوژی های توسعه یافته داخل از بیرون شرکت را نیز دارند (جئون، لی، و پارک، ۲۰۱۱). بویژه، در سالهای اخیر، انتقال تکنولوژی بیرونی بعنوان یک منبع درآمد مهم یک سازمان شناخته شده است (کوتی و چاکراوارتی، ۲۰۱۱؛ لیکتنتالر، ۲۰۱۰)، و بسیاری از شرکتها یک بخش بزرگ از مزیتشان را از انتقال دارایی های ملموسشان به بیرون (IP ها) بدست می آورند، برای نمونه، IBM چندصد میلیون دلار درآمد سالیانه را از انتقال تکنولوژی ها بدست آورده است (چسبروگ، ۲۰۰۶). شرکت کوآلکام، که منحصرا مالکیت IP های استاندارد در تکنولوژی ارتباطات از راه دور را دارد (تکنولوژی CDMA)، پرداخت های حق المتیاز اختراع بیشماری را از زمینه تماس گیرندگان با موبایل دریافت کرده است، با یک نرخ تخمینی حق امتیاز نامعین برابر با ۴٫۵% فروش ناخالص (وست، ۲۰۰۲). شرکت تگزاس اینسترومنتز (ابزارهای تگزاس) حدود ۵۰ درصد از درآمد خالصش را از محل انتقال تکنولوژی بدست می آورد (لیکتنتالر، ۲۰۱۱).

سود انتقال تکنولوژی می تواند بوسیله تصمیم گیری در فرایند مدیریت IP تحت تاثیر قرار گیرد. با اینحال، سود انتقال تکنولوژی زمانی بیشینه می شود که تکنولوژی های اختصاصی یک سازمان برای تولیدات یا خدمات مختف در حوزه های متنوعی از صنایع بکار گرفته می شوند. بنابراین، یک وظیفه مهم شناسایی حوزه هایی است که در آنها تکنولوژی می تواند به طور بالقوه بکار گرفته شود. رویکردهای رسمی برای شناسایی حوزه های کاربردی قویا بر دانش تخصصی و بینش تکیه دارند. با اینحال، با افزایش تنوع و پیچیدگی تکنولوژی ها، شناسایی کارشناسانه برای ارزیابی صنایع مختلف کافی نیست؛ متخصصین کمی سطح لازم تخصص را در حوزه های تکنولوژی مختلف دارند. بعنوان تلاشی جهت حل این مسئله، برخی از مطالعات رویکردهایی را پیشنهاد کرده اند که از اطلاعات جوایز اختراع استفاده می کند (لی، چن، هوانگ، و روکو، ۲۰۰۷؛ پارک، یون، و کیم، ۲۰۱۲؛ ورسپاگن، ۲۰۰۷). اگرچه تحلیل جوایز اختراع برای شناسایی قابلیت انتقال تکنولوژی صنایع مفید است، در آن اطلاعات مربوط به جوایز اختراع به روشنی جریان های دانش حاضر در صنایع را آشکار می سازد (پارک، لی، و لی، ۲۰۱۲). این رویکرد دو عیب مهم دارد. نخست، چون تحلیل پاداش اختراع بر مبنای جریان های موجود دانشی حال حاضر در بین صنایع است، نمی تواند فرصتهایی را جهت شناسایی جریان های دانشی جدید فراهم کند که می توانند فرصتهای جدیدی برای انتقال باشند. دوم، اگرچه تحلیل پاداش اختراع می تواند جریان های دانشی را در بین اختراعات صنعت نشان دهد، ولی نمی تواند آشکار کند که چه دانش ویژه ای انتقال یافته است. بنابراین، تحلیل پاداش اختراع برای شناسایی حوزه های کاربردی تکنولوژی های ویژه، مناسب نیست.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد