مقاله ترجمه شده : احساسات به عنوان ترکیبی شناختی-عاطفی- جسمی

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 200 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R71

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  احساسات به عنوان ترکیبی شناختی-عاطفی- جسمی

عنوان انگلیسی:

Emotions as Cognitive-Affective-Somatic Hybrids

چکیده فارسی:

یکی از روش های مطالعه احساسات که نسبت به تفاوت های فرهنگی حساس است، تجزیه و تحلیل واژگانی است که مردم برای بیان احساسات خود و دیگران به کار می گیرند، که می توان آن را احساس شناسی محلی نامید. مفاهیم Wittgenstein درباره بازی زبان و تشابه خانوادگی را می توان در این پروژه مورد استفاده قرار داد. نتیجه پژوهش در این حالت یک شرح سه گانه از احساسات خواهد بود که شامل اختلال بدنی، داوری معانی، و نیروی اجتماعی نمایش های احساسی است. این رفتار یک پدیده روانی نمونه ای از مفاهیم اخیر روانشناسی به عنوان یک دانش مختلط پیوند دهنده پدیده های شناختی، فرهنگی و روانی می باشد. این موضوع می تواند به عنوان گسترش بیشتر بیان شناختی احساسات در نظر گرفته شود که در قرن اخیر به چشم می خورد.

واژگان کلیدی:احساس شناسی، روانشناسی مختلط، معانی، نیروی اجتماعی، ویتگنشتاین