مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مزایای عملکرد تولید در اجرای تولید به هنگام JIT

مشخصات محصول
قیمت:12000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۰۱

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M159

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  مزایای عملکرد تولید در اجرای تولید به هنگام JIT

عنوان انگلیسی:

The production performance benefits from JIT implementation

چکیده فارسی:

رقابت فشرده در بازارهای کنونی باعث شده  شرکتها روشهای مورد استفاده در تجارت خود را  دوباره بررسی کنند. سازندگان  کسیرهای تجاری و عملکردهای مربوط به منابع در نزاع و کشمکش هستند و در این حالت رقبای بازاری قوی نیز  در این ساختار  ها شرکت می کنند. و از عملکردهای تولیدی در ساختار JIT استفاده می کنند و در نتیجه به ارتقاء فرایند ها ادامه می دهند. اگر چه سایتهای  طرفدار ممکن است از انطباق JIT سود ببرند و میزان تحقق این ساختارها در ایالت  متحده  به نسبت کم  است. این تحقیق  از واکنش  های مربوط با توجه به ساختارها اجرایی  در عملکرد JIT شرکت ها  به منظور  فهم بهتری  مزایا که  شرکت ها در طول انطباق JIT کسب کرده اند تشکیل شده است و در این حالت تحقق همه جانبه و کاملتر آنها مفید است. نتایج این تحقیق بیانگر  این مطلب است که تحقق کیفیت و ارتقأ متداوم و کاهش  عملکردهای در فلسفه JIT می تواند با توجه به رقابت شرکتها مطرح می شوند. تحقیق JIT باعث  می شود که عملکردها ی پائین ترین  سطح لیست موجودی و کاهش هزینه کیفی و بیشترین واکنش مشتریان را به همراه داشته باشد. این تحقیق اینطور عنوان می کند که JIT یک استراتژی تولیدی به منظور ایجاد و فقط مزایای رقابتی می باشد

مقدمه:

فرآیند جهانی شدن رقابتهای فشرده باعث شده که بازار ها  شرکت ها را مجبور کنند تا  روشهای  مورد استفاده در تجارت خود را  دوباره بررسی کنند. علی رغم وجود منابع اقتصادی  و طبیعی، سازندگان آمریکایی با رشد کاهش  عملکرد تجاری و استفاده از منابع خارجی در کشمکش هستند. با توجه به منابع طبیعی موجود کم، رقبای  بازار ها به خصوص در PR به استاده از عملکردهای  تولیدی در ساختارهای JIT ترغیب شده اند و خواستار  استفاده از فرآیندCPT(تداوم ارتقأ فرآیند) می باشند. JIT یک فلسفه تولیدی است که بر دسترسی  به ساختارهای خاص از طریق پیشرفت متداوم و  از بین بردن نقصها تأکید کرده است. بعضی از مزایای مفهومی  عبارتند از محصولات با کیفیت بالاتر، سطح پائین موجودی انبار، افزایش و ارتقأ ظرفیتهای  زمانی، و کاهش  زمان پاسخ مشتریان. در آمریکا ،JIT برای محاسبه و تاثیر آنها  مهم و قابل تحسین است. در این حالت برای میزان انطباق نسبی استفاده می وشد. این تحقیق دو موضوع را بیان می کند. اول مزایای حاصل از تحقیق JIT را بررسی می کند. دوم  وابستگی این مزایا را با توجه به سطح تحویل در ساختارهای خاص انطباقی JIT را بررسی می کند. این مقالات در مشارکت با مقالات JIT به منظور ارائه فهم بهتر در مورد اینکه چطور شرکت ها باید انطباق JIT را به صورتی که  سودمند باشد بررسی کند پیشرفت نتایج از سطوح سیاه اموال کاهش یافته در چندین تحقیق JIT بیان شده اند هر چند محدودیت شواهد تجربی موجود باعث می شود که دیگر مزایای حاصل از  ارزیابی در JIT را بررسی کنیم. بیشتر شواهد موجود در مورد تحقیق شرکت های  خصوصی و یا محاسبات آماری توصیقی نمونه ای کوچک مطرح شده این تحقیق بر واکنش حاصل در ۹۵ شرکته تولیدی متمرکز شده که به صورت رسمی با JIT منطبق شده اند. سطح تحقق JIT از طریق واکنش های ( جواب ها) به سوالات مقیاس های L محاسبه شده و در سطوح بالا و پایین مشارکت داشته اند. یکی از راه های  تجزیه و تحلیل و ارزیابی به منظور ایجاد اطمینان در مورد این مسئله بیان شده که آیا اختلافاتی  در مزایایJIT بین انطباق کنندگان کم و زیاد مطرح شده یا نه؟

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد