مقاله ترجمه شده اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی برای SMEها

مشخصات محصول
قیمت:85000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۹   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H975

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Contemporary Accounting and Economics

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی برای SMEها: شواهدی از اسپانیا

عنوان کامل انگلیسی:

Tax avoidance and the cost of debt for SMEs: Evidence from Spain

چکیده فارسی:

ما در این مطالعه تأثیر اجتناب مالیاتی را بر هزینه بدهی برای SMEها بررسی می کنیم. اجتناب مالیاتی ممکن است جریان های نقدی شرکت، هزینه های نمایندگی، ریسک اطلاعات و ریسک بررسی دقیق توسط مقامات مالیاتی را از یک سو افزایش دهد و از طرف دیگر بر هزینه بدهی تاثیر بگذارد. یافته‌های ما با بکارگیری نمونه‌ای از SMEهای اسپانیایی برای دوره ۲۰۰۷-۲۰۱۹، نشان می‌دهد که SMEهای دارای اجتناب مالیاتی با هزینه‌های بدهی کمتری روبرو هستند، که نشان می‌دهد اثرات مثبت اجتناب مالیاتی بر اثرات منفی آن برای SMEها غالب است. این یافته با نتایج ارزیابی فعالیت‌های اجتناب مالیاتی SMEها توسط تأمین‌کنندگان مالی کلیدی آنها (بانک‌ها)، با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد SMEها و هزینه‌های نمایندگی پایین‌تر آنها سازگار است.

کلیدواژه ها: اجتناب مالیاتی، هزینه بدهی، بانک ها، SMEها

Abstract

We investigate the effect of tax avoidance on the cost of debt for SMEs. Tax avoidance may increase a firm’s cash flows on one hand, but also increase the agency costs, the information risk, and the risk of scrutiny by tax authorities on the other, affecting the cost of debt in opposing ways. Using a sample of Spanish SMEs for the period 2007–۲۰۱۹, our findings show that tax-avoiding SMEs face lower debt costs, suggesting that the positive effects of tax avoidance prevail over the negative ones for SMEs. This finding is consistent with a more favourable assessment of SMEs’ tax avoidance activities by their key finance providers (banks), given SME unique characteristics and their lower agency costs.

Keywords: Tax Avoidance, Debt cost, Banks, SMEs

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد