مقاله ترجمه شده : تأثیر اثر تشویقی وب سایت در عملکرد مالی هتل لوکس

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 252 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M757

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  تأثیر اثر تشویقی وب سایت در عملکرد مالی هتل لوکس

عنوان انگلیسی:

The Impact of Website Persuasiveness on Luxury Hotels Financial Performance

چکیده فارسی:

هدف اصلی مقاله بررسی اثر تشویقی وب سایت  هتل های لوکس در یونان و پیامدهای آن برای عملکرد مالی آنها می باشد. برای نتیجه گیری، تجزیه و تحلیل محتوا به طور کلی به عنوان یک روش تحقیق کمی انجام شد با طبقه بندی ویژگی های وب سایت در دسته های مجزا و توصیف آماری داده ها،۳۳۵ وب سایت مربوط به هتل های لوکس بررسی و داده ها با استفاده از STATA 12 تحلیل شد. اثر تشویقی وب سایت ها با استفاده از شش بعد اندازه گیری شد. که بدین صورت می باشند: اطلاعات ارزشمند، کاربرد پذیری، اعتبارسنجی، الهام بخشی، مشارکت و همکاری. این بررسی یک قیاس درجه پایین از ترغیب کنندگی کل هتل بخصوص در ابعاد مشارکت بررسی می کند،. علاوه بر این، تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین وب سایت هتل ها و تشویق کنندگی کلی و تأثیر آن در عملکرد مالی آنها انجام شده است..   یافته ها می توانند بینش های مفیدی را در اختیار مدیران هتل قرار دهند تا به افزایش تشویق کنندگی وب سایت و به تبع آن میزان عملکرد مالی آنها کمک کنند.

کلمات کلیدی وبسایت. اثر تشویقی. عملکرد مالی. هتل

Abstract

The primary objective article was to investigate the websites’ persuasiveness of the luxury hotels in Greece and its implications for their financial performance. As a result, a content analysis was applied primarily as a quantitative research method, with website characteristics classified into distinct categories and then described using statistics; 335 websites of luxury hotels were reviewed and data were analyzed by means of STATA 12. Persuasiveness measured using six dimensions, namely: informativeness, usability, credibility, inspiration, involvement and reciprocity. The research divulged a comparatively low degree of the hotels overall persuasiveness, specifically in involvement dimension. Furthermore, current research attempted to pinpoint the relation among the hotels’ website overall persuasiveness and its impact on their financial performance. The findings could offer the hotel managers useful insights into enhancing their website’s persuasiveness and accordingly their financial performance.

Keywords : Website, Persuasiveness, Financial performance, Hotel