مقاله ترجمه شده مربیگری در مقیاس مناسب: بررسی اثربخشی مربیگری هوش مصنوعی

مشخصات محصول
قیمت:59000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۸ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1429

نام ناشر (پایگاه داده): Oxford Brookes University

نام مجله:   International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  مربیگری در مقیاس مناسب: بررسی اثربخشی مربیگری هوش مصنوعی

عنوان کامل انگلیسی:

Coaching at Scale: Investigating the Efficacy of Artificial Intelligence Coaching

چکیده فارسی:

شواهد محدودی از اثربخشی تجربی در مورد تلاقی هوش مصنوعی (AI) و مربیگری سازمانی و زندگی وجود دارد. مربیگری “اثربخش است” اما اغلب در دسترس نیست یا مقرون به صرفه نیست. هوش مصنوعی می‌تواند مربیگری را برای دستیابی به مخاطبان گسترده‌تر توسعه دهد، با این حال، ما هنوز نمی‌دانیم که AI-coaching چقدر اثربخش است. این مطالعه که یک کارآزمایی طولی کنترل‌شده همانند سازی شده است، کارآیی یک مربی هوش مصنوعی ربات چت به نام Vici را آزمایش می کند. یک گروه آزمایشی (۷۵ نفر) به مدت شش ماه از Vici استفاده کردند. هشت مقیاس در مورد دستیابی به هدف، تاب آوری، بهزیستی روانشناختی و استرس ادراک شده از گروه آزمایش و کنترل (۹۴ نفر) جمع آوری شد. داده ها در ابتدا، پس از شش ماه استفاده از چت بات، و سه ماه بعد از آن جمع آوری شد. گروه آزمایش افزایش آماری معنی‌داری را در دستیابی به هدف نشان دادند، در حالی که سایر معیارها نتایج غیرمعنی‌داری داشتند. این نتایج را با استفاده از تئوری‌های  هدف و کنترل و هوش مصنوعی تفسیر می‌کنیم تا نشان دهیم که مربیگری هوش مصنوعی در یک گستره ی محدود مؤثر است، و همچنین نشان می‌دهیم که هوش مصنوعی می‌تواند مربیگری را به روشی مقرون‌به‌صرفه و اثربخش گسترش دهد.

کلمات کلیدی: مربیگری هوش مصنوعی، مربیگری AI ، مربی چت بات، دستیابی به هدف، بهزیستی روانشناختی، تاب آوری، استرس ادراک شده، روانشناسی مثبت

Abstract

There is limited empirical efficacy evidence on the confluence of artificial intelligence (AI) andorganisational and life coaching. Coaching “works” but is often unavailable or unaffordable. AIcould scale coaching to reach a wider audience, however, we do not yet know how well AIcoaching “works”. This replication randomised controlled trial longitudinal study tested theefficacy of a chatbot AI coach called Vici. An experimental group (n=75) used Vici for sixmonths. Eight measurements on goal attainment, resilience, psychological wellbeing, andperceived stress were collected from the experimental and control group (n=94). Data wascollected at baseline, after each of the six chatbot usage months, and three-months later. Theexperimental group showed a statistically significant increase in goal attainment, while all othermeasures yielded non-significant results. Using AI, goal and control theories we interpret theseresults to indicate that AI coaching is effective in a narrow application, suggesting that AI coulddemocratise coaching in a cost-effective, scalable manner.

Keywords artificial intelligence coaching, AI coaching, chatbot coach, goal attainment, psychologicalwellbeing, resilience, perceived stress, positive psychology

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد